Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
Identification number: 1543
University e-mail: vlasta.vozarova [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Physics (TF)
dekanát - centrum - Faculty of Engineering
Vice-dean - Faculty of Engineering

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Year:
Order by:

The selected person is an author of the following publications.

Ord.PublicationsCode KPČDescription KPČYearDetails
1.Almanach Technickej fakulty 1969-2019
Kollárová, Katarína -- Vozárová, Vlasta -- Kosiba, Ján
Almanach Technickej fakulty 1969-2019. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 86 p. ISBN 978-80-552-2034-5.
FAIRedakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)2019Details
2.Comparison of rheological properties of new and used biolubricants
Csillag, Ján -- Petrović, Ana -- Vozárová, Vlasta -- Bilčík, Matúš -- Božiková, Monika -- Holota, Tomáš
Comparison of rheological properties of new and used biolubricants.  In Trends in agricultural engineering 2019. Praha : Česká zemědělská univerzita. (2019), p. 103--108. ISBN 978-80-213-2953-9 (brož.).
AFAPublikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Details
3.Fast originality control of products by DSC methods
Vozárová, Vlasta -- Petrović, Ana -- Csillag, Ján
Fast originality control of products by DSC methods. In BPS 2019. Gödöllő: Szent István Egyetem, 2019, p. 42. ISBN 978-963-269-823-6.
AFGAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Details
4.ICYS 2019
Vozárová, Vlasta -- Petrović, Ana
ICYS 2019. Nitra: Slovak University of Agriculture, 2019. ISBN 978-80-552-2003-1.
2019Details
5.Impact of additives on density of biofuels
Petrović, Ana -- Vozárová, Vlasta -- Božiková, Monika -- Bilčík, Matúš -- Hlaváč, Peter
Impact of additives on density of biofuels. In INOPTEP 2019 : sixth international conference sustainable postharvest and food technologies and XXXI national conference processing and energy in agriculture PTEP 2019, April 07th - 12th, 2019, Kladovo, Serbia = šesta međunarodna konferencja održive posleubirajuče i prehrambene technologije INOPTEP 2019 i XXXI nacionalna konferencija procesna tehnika i energetika u poljoprivredi PTEP 2019. Novi Sad: National society of processing in agriculture, 2019, p. 153. ISBN 978-86-7520-458-9.
AFGAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Details
6.Influence of biodiesel blending with gasoline on density
Petrović, Ana -- Vozárová, Vlasta -- Csillag, Ján -- Kunecová, Daniela -- Bilčík, Matúš
Influence of biodiesel blending with gasoline on density. In BPS 2019. Gödöllő: Szent István Egyetem, 2019, p. 32. ISBN 978-963-269-823-6.
AFGAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Details
7.Multimediálna učebnica fyziky pre technikov l.
Božiková, Monika -- Kubík, Ľubomír -- Vozárová, Vlasta -- Csillag, Ján -- Petrović, Ana -- Bilčík, Matúš -- Hlaváč, Peter
Multimediálna učebnica fyziky pre technikov l. Nitra  : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), ISBN 978-80-552-2116-8. URL: http://dl.slpk.sk/fyzika1/.
ACBVysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách2019Details
8.Some physical properties of biodiesel blends with gasoline
Petrović, Ana -- Vozárová, Vlasta -- Csillag, Ján -- Bilčík, Matúš
Some physical properties of biodiesel blends with gasoline. In Trends in agricultural engineering 2019. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2019, p. 441--446. ISBN 978-80-213-2953-9 (brož.).
AFAPublikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Details
9.Some rheological properties of new and used mineral lubricant and biolubricant for tractors
Csillag, Ján -- Petrović, Ana -- Vozárová, Vlasta -- Kosiba, Ján -- Majdan, Radoslav
Some rheological properties of new and used mineral lubricant and biolubricant for tractors. In Agronomy Research. 17, 6 (2019), p. 2233--2241. ISSN 1406-894X.
ADMVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details
10.Trvanlivé pečivo na špeciálne výživové účely a spôsob jeho výroby: patentová prihláška 125-2017 : dátum zverejnenia 4.6.2019
Bojňanská, Tatiana -- Tokár, Marián -- Vietoris, Vladimír -- Ivanišová, Eva -- Vozárová, Vlasta
Trvanlivé pečivo na špeciálne výživové účely a spôsob jeho výroby: patentová prihláška 125-2017 : dátum zverejnenia 4.6.2019. BOJŇANSKÁ, T. -- TOKÁR, M. -- VIETORIS, V. -- IVANIŠOVÁ, E. -- VOZÁROVÁ, V.
AGJAutorské osvedčenia, patenty, objavy2019Details
11.Uticaj temperature i sastava na gustinu biodizela
Petrović, Ana -- Vozárová, Vlasta -- Csillag, Ján -- Bilčík, Matúš
Effects of temperature and blending on biodiesel density = Uticaj temperature i sastava na gustinu biodizela. In Journal on processing and energy in agriculture. 23, 2 (2019), p. 69--72. ISSN 1821-4487.
ADEVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2019Details

Use the following button to export the list of publications to a format suitable for Excel.