Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jozef Bujko, PhD.
Identifikačné číslo: 1546
Univerzitný e-mail: jozef.bujko [at] uniag.sk
 

     
     
Výučba     Publikácie
     
Vedené práce
     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
StavTypZáverečná prácaPodrobnosti
1.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Štefan Benej
Hodnotenie ukazovateľov mliekovej úžitkovosti u kráv slovenského strakatého plemena vo vzťahu k udržateľnému poľnohospodárstvu a rozvoju vidieka
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Adrián Berec
Komodity spoločnosti FOOD FARM Hlohovec ako prostriedok rozvoja vidieka.
apríl 2012
Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Andrea Bindzárová
Hodnotenie genetického polymorfizmu mliečnych bielkovín Sivohnedého karpatského dobytka
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Silvia Cuníková
Hodnotenie ukazovateľov mliekovej úžitkovosti vo vybranom stáde kráv slovenského strakatého plemena.
apríl 2012
Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Rastislav Čuchran
Vplyv vybraných faktorov na ukazovatele mliekovej úžitkovosti vo vybranom chove HD.
apríl 2010
Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Stanislava Drotárová
Hodnotenie ukazovateľov plodnosti (literárna štúdia).
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca je odovzdaná
BP
Autor: Stanislav Dzimko
Hodnotenie inseminácie u hovädzieho dobytka
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Mária Filipčíková
Hodnotenie hospodárskych zvierat a poľnohospodárskych produktov v trvalo udržateľnom poľnohospodárstve
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Mária Filipčíková
Chov HD v trvalo-udržateľnom poľnohospodárstve (literárna štúdia).
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Alica Gajdošechová
Hodnotenie chovateľských línií psov plemena Border kólia
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
11.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Andrea Gáliková
Geneticko-plemenárska analýza vybraných šľachtiteľských chovov slovenského strakatého plemena.
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Andrea Gáliková
Hodnotenie produkčných a reprodukčných ukazovateľov vo vybranom chove slovenského strakatého plemena.
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
13.
Záverečná práca je rozpracovaná
BP
Autor: Matúš Goláň
Hodnotenie produkčných a reprodukčných ukazovateľov u kráv plemena Charolais a jeho kríženiek vo vybranom chove
máj 2021
Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Mariana Gregorová
Hodnotenie kvantitatívnych vlastností mlieka a jeho vplyv vo výžive ľudí (literárna štúdia)
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Katarína Grigová
Návrat a ochrana divokých koní.
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
16.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Katarína Hozáková, PhD.
Hodnotenie ukazovateľov rastu u plemena Charolais v rôznych chovateľských podmienkach
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
17.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Katarína Hozáková, PhD.
Kôň ako nástroj pre hipoterapiu.
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
18.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Ľudmila Hrehová
Hodnotenie vzájomných vzťahov medzi produkčnými a reprodukčnými ukazovateľmi vo vybranom stáde kráv.
apríl 2012
Zobrazenie záverečnej práce
19.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Peter Hric, PhD., Ing.-Paed.IGIP
Analýza vplyvu vybraných faktorov na ukazovatele produkcie mlieka vo vybranom chove kráv.
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
20.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Katarína Hulecová
Hodnotenie ukazovateľov rastu u mladého HD vo vybranom chove.
apríl 2012
Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Dominika Hyndická
Hodnotenie vplyvu Anglického plnokrvníka pri zošľachťovaní športových plemien koní
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
22.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Jozef Ivanický
Analýza vybraných ukazovateľov v šľachtiteľskom chove PD KOZÁROVCE
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
23.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Rastislav Jamrich
Geneticko-plemenárska analýza ukazovateľov mliekovej úžitkovosti vo vybranom stáde kráv slovenského strakatého plemena.
apríl 2012
Zobrazenie záverečnej práce
24.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Monika Kalászová
Canisterapiia a jej využitie
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
25.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Natália Kališová
Hodnotenie ridge vo vybranej skupine psov plemena Rhodesian ridgeback
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
26.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Melinda Koczkásová
Hodnotenie rodokmeňových informácií psov v rámci plemena Neapólsky mastin v podmienkach Slovenska
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
27.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Kristína Kohútová
Analýza vplyvu rôznych faktorov na ukazovatele produkcie mlieka vo vybranom chove kráv slovenského strakatého plemena
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
28.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ján Koristek
Faktory vplývajúce na ukazovatele rastu vo vybranej populácií slovenského strakatého plemena
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
29.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Ján Koristek
Hodnotenie hmotnosti teliat pri narodení vo vybraných chovoch slovenského strakatého plemena
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
30.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Beáta Kováčová
Chov hospodárskych zvierat v trvalo-udržateľnom poľnohospodárstve
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
31.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jana Lazoriková
Analýza chovu HD na farme Oľšavce so zameraním na rozvoj videka v okrese Bardejov
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
32.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Jana Lazoriková
Hodnotenie ukazovateľov mäsovej úžitkovosti u HD
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
33.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Martin Majerský
Hodnotenie ukazovateľov rastu a vývoja u jahniat
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Majerský
Porovnanie úžitkových vlastností u mäsových plemien oviec chovaných v podmienkach SR v súvislosti s trvaloudržateľným poľnohospodárstvom
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
35.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Michal Maruš
Využitie sonografie pri hodnotení mäsovej úžitkovosti HD.
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Michal Maruš
Vzťahy medzi ukazovateľmi hodnotenia exteriéru a osvalením zisteným sonograficky pri býkoch plemena limousine.
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
37.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Branislav Melicher
Hodnotenie efektov vplývajúcich na ukazovatele produkcie mlieka vo vybranom stáde slovenského strakatého plemena
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Branislav Melicher
Hodnotenie vybraných ukazovateľov v stáde kráv slovenského strakatého plemena
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Simona Nekorancová
Hodnotenie počtu somatických buniek vo vybranom chove slovenského strakatého plemena
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
40.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Simona Nekorancová
Hodnotenie ukazovateľov produkcie mlieka vo vybranom chove slovenského strakatého plemena
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
41.
Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Matej Nemec
Hodnotenie ukazovateľov rastu teliat vo vybranom chove slovenského strakatého plemena
máj 2022
Zobrazenie záverečnej práce
42.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Patrícia Nováková
Genomická selekcia (literárna štúdia)
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
43.
Záverečná práca je nekompletná
BPAutor: Bc. Patrícia Nováková
Genomická selekcia (literárna štúdia).
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
44.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Sláva Oravcová
Hodnotenie výskytu behaviorálnych porúch u psov
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
45.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Sláva Oravcová
Hodnotenie zmien vlastností u šteniat počas vývoja
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
46.
Záverečná práca je rozpracovaná
BP
Autor: Karolína Pálešová
Hodnotenie ukazovateľov plodnosti vo vybranom stáde kráv slovenského strakatého plemena
máj 2022
Zobrazenie záverečnej práce
47.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Viktória Póczosová
Celiakia ako metabolicka porucha
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
48.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Viktória Póczosová
Hodnotenie dostupnosti potravinových zdrojov pre ľudí s intoleranciou na lepok
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
49.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Slávka Podolinčáková
Analýza chovu koní plemena Lipican (literárna štúdia)
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
50.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Martin Proner
Hodnotenie ukazovateľov rastu a vývoja u HD
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
51.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Proner
Úžitkové parametre mäsových plemien HD v podmienkach SR a ich využitie ako zdroj v rámci trvalo udržateľného poľnohospodárstva
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
52.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Maroš Rebrinský
Hodnotenie hrúbky svaloviny a hrúbky slaniny k jatočnej zrelosti ošípaných.
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
53.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Ročeň
Analýza vzťahov produkčných a reprodukčných ukazovateľov vo vybranom chove kráv.
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
54.Záverečná práca je nekompletnáBP
Autor: Rudolf Sirotňák
Hodnotenie ukazovateľov mliekovej úžitkovosti v šľachtiteľskom chove kráv slovenského strakatého plemena.
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
55.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Viola Skybjaková
Rodokmeňová analýza u plemena anglický plnokrvník
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
56.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Hana Šopincová
Využitie canis familiaris na vyhľadávanie ľudí na ploche a v ruine.
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
57.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Jana Šulimanová
Hodnotenie porúch metabolizmu bielkovín
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
58.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Jana Šulimanová
Hodnotenie porúch metabolizmu bielkovín spôsobenú intoleranciou na lepok
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
59.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Michal Türk
Hodnotenie ukazovateľov produkcie mlieka vo vzťahu k ukazovateľom plodnosti vo vybranom stáde kráv
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
60.
Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Bc. Michal Türk
Hodnotenie základných ukazovateľov mliekovej úžitkovosti a počtu somatických buniek vo vybranom chove kráv.
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
61.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Michaela Tusková
Hodnotenie československého vlčiaka.
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
62.Záverečná práca je rozpracovaná
BP
Autor: Veronika Valocká
Hodnotenie chovu norika muráňského v podmienkach Slovenska
máj 2021
Zobrazenie záverečnej práce
63.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Katarína Valouchová
Hodnotenie PRA u psov plemena Gordonseter.
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
64.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michaela Vargová
Geneticko-plemenárska analýza reprodukčných ukazovateľov vo vybranom stáde kráv slovenského strakatého plemena.
apríl 2012
Zobrazenie záverečnej práce
65.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jana Virágová
Genetická analýza ukazovateľov produkcie mlieka vo vybranom chove kráv.
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
66.Záverečná práca je rozpracovaná
BP
Autor: Kristína Vojtková
Príčiny vyraďovania kráv v populácií kráv slovenského strakatého plemena.
máj 2022
Zobrazenie záverečnej práce
67.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Ľudovít Zajac
Hodnotenie ukazovateľov plodnosti
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
68.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Ľudovít Zajac
Vplyv vybraných faktorov na ukazovatele reprodukcie v PD Smrečany
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
69.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Miriama Zeleniaková
Hodnotenie ukazovateľov produkcie mlieka.
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizPDizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBA
Záverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná