Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Alexander Fehér, PhD.
Identifikační číslo: 1548
Univerzitní e-mail: alexander.feher [at] uniag.sk
 

Kontakty     
     
Projekty          Orgány     Vedené práce
     

Následující seznam zobrazuje přehled vedených prací na SPU.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Rok odevzdání:
Typ práce:

Poř.
Stav
Závěrečná práce
DokdyPodrobnosti
1.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBP
Autor: Bc. Kristína Adamčíková
Hodnotenie biodiverzity bylín v porastoch energetických tráv
duben 2013Zobrazení závěrečné práce
2.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Lenka Beláková
Hodnotenie rastových parametrov domácich prírodných genotypov rýchlorastúcich drevín druhu Salix viminalis pre účely výroby energie
duben 2016
Zobrazení závěrečné práce
3.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Lenka Belanová
Analýza a hodnotenie environmentálnych determinantov kvality života v obci Dubník
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
4.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DisP
Autor: Ing. Michal Beniak, PhD.
Hodnotenie dynamiky biodiverzity spontánnej vegetácie v porastoch energetických rastlín a zistenie ekologického a socio-ekonomického významu spontánnych náletov
září 2015
Zobrazení závěrečné práce
5.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Ľuboš Beňušík
Možnosti optimalizácie kvality vody vo vodnej nádrži Oravská priehrada
duben 2011Zobrazení závěrečné práce
6.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Ján Bezányi
Návrh na udržateľné využívanie vybraného prírodného zdroja vo vybranej obci
duben 2014
Zobrazení závěrečné práce
7.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Rudolf Biksadský
Hodnotenie biodiverzity bylín v porastoch energetických topoľov
duben 2013Zobrazení závěrečné práce
8.
Závěrečná práce je nekompletní
DisP
Autor: Ing. Michaela Bíliková
Oceňovanie prírodných zdrojov environmentálne, ekonomické a právne aspekty
únor 2018
Zobrazení závěrečné práce
9.
Závěrečná práce je nekompletní
BPAutor: Zdenka Bódiová
Návrh na udržateľné využívanie vybraného prírodného zdroja v regióne
duben 2014
Zobrazení závěrečné práce
10.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DPAutor: Ing. Veronika Bradáčová
Návrh na udržateľné využívanie vybraného prírodného zdroja v regióne
duben 2016
Zobrazení závěrečné práce
11.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Bc. Michaela Čížiková
Hodnotenie stavu a významu tradičných výmladkových lesov v podmienkach Slovenska
duben 2015
Zobrazení závěrečné práce
12.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BPAutor: Ing. Zuzana Čontošová
Hodnotenie revitalizácie lesov Tatranského nárdoného parku po vetrovej kalamite v roku 2004
květen 2011
Zobrazení závěrečné práce
13.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Anna Danišová
Návrh koncepcie na ochranu vodných zdrojov v meste Nitra
duben 2011
Zobrazení závěrečné práce
14.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBP
Autor: Ing. Patrícia Doktorová
Hodnotenie využívania vybraného prírodného zdroja
duben 2017
Zobrazení závěrečné práce
15.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Erik Drenko
Analýza a hodnotenie environmentálnych determinantov kvality života v obci Pribeta
květen 2012
Zobrazení závěrečné práce
16.
Závěrečná práce je nekompletní
BP
Autor: Martin Ďureje
Analýza a hodnotenie environmentálnych determinantov kvality života vo vybranej obci
duben 2016
Zobrazení závěrečné práce
17.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Zuzana Dušeková
Hodnotenie iniciálneho štádia sukcesie prícestnej vegetácie pri rýchlostnej ceste R1 (úsek Selenec-Beladice)
duben 2013
Zobrazení závěrečné práce
18.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Veronika Elzerová
Analýza a hodnotenie environmentálnych determinantov kvality života v obci Rubaň
květen 2012
Zobrazení závěrečné práce
19.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Michal Fereje
Tvorba alternatívnych metód riešenia odpadového hospodárstva vo vybranom území
duben 2013
Zobrazení závěrečné práce
20.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDP
Autor: Ing. Jana Fibichová
Hodnotenie energetického potenciálu fytomasy vybraného inváznehu druhu Fallopia x bohemica
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
21.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Bc. Dóra Hegedűs
Analýza a hodnotenie environmentálnych determinantov kvality života vo vybranej obci
květen 2019Zobrazení závěrečné práce
22.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Jana Homolová
Hodnotenie vybraných indikátorov životného prostredia v meste Žarnovica a možnosti optimalizácie environmentálnej politiky mesta
květen 2011
Zobrazení závěrečné práce
23.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Miroslav Hruška
Možnosti udržateľného využívania vybraného prírodného zdroja v regióne Horehronie
duben 2015
Zobrazení závěrečné práce
24.
Závěrečná práce je nekompletní
DisP
Autor: Ing. Matej Hudec
Možnosti pestovania domácich prírodných klonov (genotypov) rýchlorastúcich drevín rodu Salix za účelom výroby energie
září 2016
Zobrazení závěrečné práce
25.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDP
Autor: Ing. Vladimíra Jamrichová
Hodnotenie vybraných indikátorov ŽP v meste Topoľčany a možnosti optimalizácie environmentolnej politiky mesta
duben 2011
Zobrazení závěrečné práce
26.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Denisa Jansová
Analýza a hodnotenie environmentálnych determinantov kvality života vo vybranej obci
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
27.Závěrečná práce je nekompletní
BP
Autor: Michaela Juhászová
Hodnotenie vplyvu historického a aktuálneho využívania lesov v poľnohospodárskej krajine na biodiverzitu rastlín
květen 2013
Zobrazení závěrečné práce
28.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDP
Autor: Ing. Mariana Juríková
Hodnotenie dopadov priemyselnej činnosti na prvky a zložky krajiny vo vybranom podniku a možnosti ich eliminácie
duben 2011Zobrazení závěrečné práce
29.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Tomáš Kankula
Možnosti výroby energie z fytomasy spontánnych populácií inváznych druhov rastlín
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
30.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Alena Kohútová
Identifikácia a pasportizácia prírodných prvkov a útvarov (pramene, skaly, stromy) s kultúrnym významom vo vybranej obci Podzoboria
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
31.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Daniela Kondéová
Analýza a hodnotenie environmentálnych determinantov kvality života vo vybranej obci
duben 2016
Zobrazení závěrečné práce
32.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Daniela Kondéová
Možnosti udržateľného využívania vybraného krajinného priestoru v kontaktnej zóne prírodných ekosystémov a urbanizovaného prostredia
duben 2019
Zobrazení závěrečné práce
33.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Nadežda Krajmerová
Hodnotenie vybraného súboru očakávaných vplyvov výstavby lanovky na vrch Zobor
duben 2020
Zobrazení závěrečné práce
34.
Závěrečná práce je nekompletní
DisP
Autor: Mgr. Eva Libušová
Možnosti pestovania domácich prírodných klonov (genotypov) rýchlorastúcich drevín rodu Salix za účelom získavania energie
září 2018
Zobrazení závěrečné práce
35.
Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Branislav Lipai
Možnosti využitia alternatívnych zdrojov energie v domácnostiach juhozápadného Slovenska
duben 2012
Zobrazení závěrečné práce
36.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Jozef Luprich
Implementácia environmentálneho manažérskeho systému (EMS) v podmienkach podniku agroturizmu za pomoci britského štandardu BS8555: 2003
duben 2016Zobrazení závěrečné práce
37.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Marianna Lutková
Hodnotenie zmien v biodiverzite bylín v porastoch energetických drevín
květen 2012
Zobrazení závěrečné práce
38.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Martina Maczalová
Možnosti udržateľného využívania vybraných lužných ekosystémov pri rieke Dunaj (ostrov Veľký Lél)
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
39.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DisP
Autor: Ing. Patrícia Mariničová, PhD.
Ekologické funkcie vegetácie ako potenciál pre ekosystémové služby vo vidieckej krajine
září 2017
Zobrazení závěrečné práce
40.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDP
Autor: Ing. Veronika Marušincová
Hodnotenie vplyvov plánovanej výstavby lanovky na biosozologickú hodnotu biodiverzity vyšších rastlín na vrchu Zobor
duben 2020Zobrazení závěrečné práce
41.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Lucia Miškolciová
Návrh na udržateľné využívanie poľnohospodárskeho pôdneho fondu v katastrálnom území obce Veľké Chyndice
duben 2011
Zobrazení závěrečné práce
42.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDP
Autor: Ing. Matúš Moško
Environmentálne aspekty využívania vodnej energie na rieke Váh a ich manažment
duben 2011Zobrazení závěrečné práce
43.
Závěrečná práce je nekompletní
DisP
Autor: Ing. Romana Nôtová
Hodnotenie vplyvu štruktúry krajiny na regionálnu diferenciáciu vybraných ekosystémových služieb v oblasti Mučínskej vrchoviny
září 2020
Zobrazení závěrečné práce
44.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Dávid Olmán
Komparácia mikrostanovíšť rôznych typov lesa v CHKO Cerová vrchovina
duben 2019Zobrazení závěrečné práce
45.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Lucia Ondrušková
Návrh na udržateľné využívanie vybraného prírodného zdroja v regióne
duben 2016
Zobrazení závěrečné práce
46.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BPAutor: Bc. Simona Ondrušová
Možnosti výroby energie z domácich klonov vŕb
srpen 2014
Zobrazení závěrečné práce
47.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Jozef Orečný
Hodnotenie využívania vybraného prírodného zdroja
duben 2017Zobrazení závěrečné práce
48.
Závěrečná práce je rozpracována
BPAutor: Hana Palovičová
Analýza a hodnotenie environmentálnych determinantov kvality života vo vybranej obci
duben 2021
Zobrazení závěrečné práce
49.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Andrea Paľuvová
Hodnotenie invázneho potenciálu rastlinného druhu Echinocystis lobata v povodí Nitry
duben 2011
Zobrazení závěrečné práce
50.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Viktória Petránová
Návrh na udržateľné využívanie vybraného prírodného zdroja v regióne
duben 2016
Zobrazení závěrečné práce
51.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Silvia Reháková
Hodnotenie dopadov priemyselnej činnosti na prvky a zložky krajiny vo vybranom podniku a možnosti ich eliminácie (Duslo a.s., Šala)
duben 2011
Zobrazení závěrečné práce
52.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Bc. Petra Rechtoríková
Možnosti využitia európskych indikátorov biodiverzity v podmienkach Slovenskej republiky
duben 2014
Zobrazení závěrečné práce
53.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DPAutor: Ing. Radka Rendeková
Návrh na udržateľné využívanie vybraného prírodného zdroja v regióne
duben 2015
Zobrazení závěrečné práce
54.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Bc. Ján Ruppert
Analýza environmentálnej bezpečnosti v kompetencii samospráv (prípadová štúdia)
duben 2019
Zobrazení závěrečné práce
55.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Bc. Ján Ruppert
Analýza environmentálnej bezpečnosti v kompetencii samospráv (prípadová štúdia)
duben 2018Zobrazení závěrečné práce
56.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Tomáš Schreiber
Hodnotenie biodiverzity bylín v porastoch energetických vŕb
duben 2013
Zobrazení závěrečné práce
57.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Peter Sliacký
Hodnotenie environmentálnych determinantov kvality života vo vybranej obci podhorskej oblasti
duben 2013Zobrazení závěrečné práce
58.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. René Sliva
Analýza a hodnotenie environmentálnych determinantov kvality života vo vybranej obci
duben 2018
Zobrazení závěrečné práce
59.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Ondrej Söke
Hodnotenie kvality vody vo vodných tokoch Poprad a Dunajec a ich vplyv na znečisťovanie Baltického mora
duben 2013
Zobrazení závěrečné práce
60.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Bc. Matúš Strnál
Hodnotenie využívania rašelinísk v CHKO Horná Orava
květen 2014
Zobrazení závěrečné práce
61.Závěrečná práce je nekompletníDPAutor: Bc. Matúš Strnál
Návrh na udržateľné využívanie vybraného prírodného zdroja v regióne
duben 2016
Zobrazení závěrečné práce
62.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Matúš Súder
Hodnotenie vplyvu poľovníctva na biodiverzitu bylín v lesoch
květen 2012
Zobrazení závěrečné práce
63.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Miriama Svitačová
Návrh na udržateľné využívanie vodných zdrojov v katastrálnom území obce Jarok
duben 2011
Zobrazení závěrečné práce
64.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Radovan Šebo
Vplyv ekologického gradientu prostredia na výskyt inváznych druhov rastlín vo vybranom území
duben 2011
Zobrazení závěrečné práce
65.
Závěrečná práce je nekompletní
DP
Autor: Bc. Jarmila Šedivá
Možnosti energetického využitia biomasy domácich druhov vŕb
květen 2012
Zobrazení závěrečné práce
66.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Radoslava Števušková
Hodnotenie environmentálnych determinantov kvality života vo vybranej obci nížinnej oblasti
duben 2013
Zobrazení závěrečné práce
67.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Ivana Tisoňová
Možnosti ochrany biodiverzity novoobjaveného slaniska Balát vo Veľkom Kýri
duben 2013
Zobrazení závěrečné práce
68.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Ľubica Uhrinová
Charakteristika a využitie prírodných liečivých vôd na území mesta Piešťany
duben 2016
Zobrazení závěrečné práce
69.
Závěrečná práce je rozpracována
DPAutor: Bc. Hana Vaľková
Možnosti udržateľného využívania vybraného prírodného zdroja
duben 2021Zobrazení závěrečné práce
70.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Juraj Vilém
Možnosti oceňovania ekosystémových služieb v Prírodnej rezervácii Záruby
duben 2014
Zobrazení závěrečné práce
71.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Juraj Vilém
Možnosti výroby energie z fytomasy spontánnych populácií inváznych druhov rastlín
květen 2012
Zobrazení závěrečné práce
72.
Závěrečná práce je nekompletní
DP
Autor: Ing. Katarína Virgovičová
Komparácia lesných mikrostanovísť v rôznych biómoch sveta (v miernom a tropickom pásme)
duben 2018
Zobrazení závěrečné práce
73.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Katarína Virgovičová
Komparácia lesných mikrostanovísť v rôznych biómoch sveta (v miernom a tropickom pásme)
duben 2018
Zobrazení závěrečné práce
74.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Lucia Vranková
Hodnotenie vplyvu historického a aktuálneho využívania lesov v poľnohospodárskej krajine na biodiverzitu rastlín
duben 2013
Zobrazení závěrečné práce
75.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Lucia Zemanovičová
Analýza kultúrnej krajiny a identity obce (resp. subregiónu) a návrh na podporu vybraných aspektov kultúrnej krajiny
duben 2019
Zobrazení závěrečné práce
76.Závěrečná práce je nekompletní
DP
Autor: Bc. Martina Zimanová
Environmentálne determinanty kvality života v obci Rumanová
květen 2013
Zobrazení závěrečné práce
77.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Milan Žitný
Hodnotenie environmentálnych determinantov kvality života vo vybranej obci nížinnej oblasti
duben 2013
Zobrazení závěrečné práce

Legenda (otevře/zavře se po kliknutí)
BP
Bakalářská práce
DPDiplomová práce
DisP
Disertační práce
HabP
Habilitační práce
RigP
Rigorózní práce
TzDisPTeze disertační práce
ZpMBA
Závěrečná MBA práce
ZP
Závěrečná práce
ZPicv
Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
ZPzs
Závěrečná práce - zahraniční studenti
Závěrečná práce je nekompletníZávěrečná práce je nekompletní
Závěrečná práce nebyla úspěšně obhájenaZávěrečná práce nebyla úspěšně obhájena
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
Závěrečná práce je odevzdána
Závěrečná práce je odevzdána
Závěrečná práce je rozpracována
Závěrečná práce je rozpracována