Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Alexander Fehér, PhD.
Identifikačné číslo: 1548
Univerzitný e-mail: alexander.feher [at] uniag.sk
 
profesor - Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)

Kontakty          Projekty     Publikácie          
Vedené práce
     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
Stav
Typ
Záverečná práca
DokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Kristína Adamčíková
Hodnotenie biodiverzity bylín v porastoch energetických tráv
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lenka Beláková
Hodnotenie rastových parametrov domácich prírodných genotypov rýchlorastúcich drevín druhu Salix viminalis pre účely výroby energie
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lenka Belanová
Analýza a hodnotenie environmentálnych determinantov kvality života v obci Dubník
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Michal Beniak, PhD.
Hodnotenie dynamiky biodiverzity spontánnej vegetácie v porastoch energetických rastlín a zistenie ekologického a socio-ekonomického významu spontánnych náletov
september 2015
Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Ľuboš Beňušík
Možnosti optimalizácie kvality vody vo vodnej nádrži Oravská priehrada
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Ján Bezányi
Návrh na udržateľné využívanie vybraného prírodného zdroja vo vybranej obci
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Rudolf Biksadský
Hodnotenie biodiverzity bylín v porastoch energetických topoľov
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca je nekompletná
DizPAutor: Ing. Michaela Bíliková
Oceňovanie prírodných zdrojov environmentálne, ekonomické a právne aspekty
február 2018
Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca je nekompletnáBP
Autor: Zdenka Bódiová
Návrh na udržateľné využívanie vybraného prírodného zdroja v regióne
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Veronika Bradáčová
Návrh na udržateľné využívanie vybraného prírodného zdroja v regióne
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
11.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. Michaela Čížiková
Hodnotenie stavu a významu tradičných výmladkových lesov v podmienkach Slovenska
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Zuzana Čontošová
Hodnotenie revitalizácie lesov Tatranského nárdoného parku po vetrovej kalamite v roku 2004
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Anna Danišová
Návrh koncepcie na ochranu vodných zdrojov v meste Nitra
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Patrícia Doktorová
Hodnotenie využívania vybraného prírodného zdroja
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
15.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Erik Drenko
Analýza a hodnotenie environmentálnych determinantov kvality života v obci Pribeta
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Martin Ďureje
Analýza a hodnotenie environmentálnych determinantov kvality života vo vybranej obci
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Zuzana Dušeková
Hodnotenie iniciálneho štádia sukcesie prícestnej vegetácie pri rýchlostnej ceste R1 (úsek Selenec-Beladice)
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Veronika Elzerová
Analýza a hodnotenie environmentálnych determinantov kvality života v obci Rubaň
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
19.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michal Fereje
Tvorba alternatívnych metód riešenia odpadového hospodárstva vo vybranom území
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
20.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jana Fibichová
Hodnotenie energetického potenciálu fytomasy vybraného inváznehu druhu Fallopia x bohemica
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
21.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. Dóra Hegedűs
Analýza a hodnotenie environmentálnych determinantov kvality života vo vybranej obci
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
22.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jana Homolová
Hodnotenie vybraných indikátorov životného prostredia v meste Žarnovica a možnosti optimalizácie environmentálnej politiky mesta
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
23.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Miroslav Hruška
Možnosti udržateľného využívania vybraného prírodného zdroja v regióne Horehronie
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Matej Hudec
Možnosti pestovania domácich prírodných klonov (genotypov) rýchlorastúcich drevín rodu Salix za účelom výroby energie
september 2016
Zobrazenie záverečnej práce
25.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Vladimíra Jamrichová
Hodnotenie vybraných indikátorov ŽP v meste Topoľčany a možnosti optimalizácie environmentolnej politiky mesta
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
26.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Denisa Jansová
Analýza a hodnotenie environmentálnych determinantov kvality života vo vybranej obci
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Michaela Juhászová
Hodnotenie vplyvu historického a aktuálneho využívania lesov v poľnohospodárskej krajine na biodiverzitu rastlín
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Mariana Juríková
Hodnotenie dopadov priemyselnej činnosti na prvky a zložky krajiny vo vybranom podniku a možnosti ich eliminácie
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
29.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Tomáš Kankula
Možnosti výroby energie z fytomasy spontánnych populácií inváznych druhov rastlín
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
30.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Alena Kohútová
Identifikácia a pasportizácia prírodných prvkov a útvarov (pramene, skaly, stromy) s kultúrnym významom vo vybranej obci Podzoboria
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
31.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Daniela Kondéová
Analýza a hodnotenie environmentálnych determinantov kvality života vo vybranej obci
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Daniela Kondéová
Možnosti udržateľného využívania vybraného krajinného priestoru v kontaktnej zóne prírodných ekosystémov a urbanizovaného prostredia
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Nadežda Krajmerová
Hodnotenie vybraného súboru očakávaných vplyvov výstavby lanovky na vrch Zobor
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Mgr. Eva Libušová
Možnosti pestovania domácich prírodných klonov (genotypov) rýchlorastúcich drevín rodu Salix za účelom získavania energie
september 2018
Zobrazenie záverečnej práce
35.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Branislav Lipai
Možnosti využitia alternatívnych zdrojov energie v domácnostiach juhozápadného Slovenska
apríl 2012Zobrazenie záverečnej práce
36.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jozef Luprich
Implementácia environmentálneho manažérskeho systému (EMS) v podmienkach podniku agroturizmu za pomoci britského štandardu BS8555: 2003
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Marianna Lutková
Hodnotenie zmien v biodiverzite bylín v porastoch energetických drevín
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
38.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Martina Maczalová
Možnosti udržateľného využívania vybraných lužných ekosystémov pri rieke Dunaj (ostrov Veľký Lél)
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
39.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Patrícia Mariničová, PhD.
Ekologické funkcie vegetácie ako potenciál pre ekosystémové služby vo vidieckej krajine
september 2017
Zobrazenie záverečnej práce
40.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Veronika Marušincová
Hodnotenie vplyvov plánovanej výstavby lanovky na biosozologickú hodnotu biodiverzity vyšších rastlín na vrchu Zobor
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
41.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Lucia Miškolciová
Návrh na udržateľné využívanie poľnohospodárskeho pôdneho fondu v katastrálnom území obce Veľké Chyndice
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
42.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Matúš Moško
Environmentálne aspekty využívania vodnej energie na rieke Váh a ich manažment
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
43.Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Romana Nôtová
Hodnotenie vplyvu štruktúry krajiny na regionálnu diferenciáciu vybraných ekosystémových služieb v oblasti Mučínskej vrchoviny
september 2020
Zobrazenie záverečnej práce
44.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Dávid Olmán
Komparácia mikrostanovíšť rôznych typov lesa v CHKO Cerová vrchovina
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
45.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lucia Ondrušková
Návrh na udržateľné využívanie vybraného prírodného zdroja v regióne
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
46.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Simona Ondrušová
Možnosti výroby energie z domácich klonov vŕb
august 2014
Zobrazenie záverečnej práce
47.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jozef Orečný
Hodnotenie využívania vybraného prírodného zdroja
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
48.
Záverečná práca je rozpracovaná
BP
Autor: Hana Palovičová
Analýza a hodnotenie environmentálnych determinantov kvality života vo vybranej obci
apríl 2021
Zobrazenie záverečnej práce
49.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Andrea Paľuvová
Hodnotenie invázneho potenciálu rastlinného druhu Echinocystis lobata v povodí Nitry
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
50.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Viktória Petránová
Návrh na udržateľné využívanie vybraného prírodného zdroja v regióne
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
51.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Silvia Reháková
Hodnotenie dopadov priemyselnej činnosti na prvky a zložky krajiny vo vybranom podniku a možnosti ich eliminácie (Duslo a.s., Šala)
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
52.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Petra Rechtoríková
Možnosti využitia európskych indikátorov biodiverzity v podmienkach Slovenskej republiky
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
53.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Radka Rendeková
Návrh na udržateľné využívanie vybraného prírodného zdroja v regióne
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
54.
Záverečná práca je nekompletnáBP
Autor: Bc. Ján Ruppert
Analýza environmentálnej bezpečnosti v kompetencii samospráv (prípadová štúdia)
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
55.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Ján Ruppert
Analýza environmentálnej bezpečnosti v kompetencii samospráv (prípadová štúdia)
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
56.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Tomáš Schreiber
Hodnotenie biodiverzity bylín v porastoch energetických vŕb
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
57.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Peter Sliacký
Hodnotenie environmentálnych determinantov kvality života vo vybranej obci podhorskej oblasti
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
58.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. René Sliva
Analýza a hodnotenie environmentálnych determinantov kvality života vo vybranej obci
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
59.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Ondrej Söke
Hodnotenie kvality vody vo vodných tokoch Poprad a Dunajec a ich vplyv na znečisťovanie Baltického mora
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
60.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Matúš Strnál
Hodnotenie využívania rašelinísk v CHKO Horná Orava
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
61.
Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Bc. Matúš Strnál
Návrh na udržateľné využívanie vybraného prírodného zdroja v regióne
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
62.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Matúš Súder
Hodnotenie vplyvu poľovníctva na biodiverzitu bylín v lesoch
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
63.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Miriama Svitačová
Návrh na udržateľné využívanie vodných zdrojov v katastrálnom území obce Jarok
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
64.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Radovan Šebo
Vplyv ekologického gradientu prostredia na výskyt inváznych druhov rastlín vo vybranom území
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
65.
Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Bc. Jarmila Šedivá
Možnosti energetického využitia biomasy domácich druhov vŕb
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
66.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Radoslava Števušková
Hodnotenie environmentálnych determinantov kvality života vo vybranej obci nížinnej oblasti
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
67.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ivana Tisoňová
Možnosti ochrany biodiverzity novoobjaveného slaniska Balát vo Veľkom Kýri
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
68.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Ľubica Uhrinová
Charakteristika a využitie prírodných liečivých vôd na území mesta Piešťany
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
69.
Záverečná práca je rozpracovaná
DP
Autor: Bc. Hana Vaľková
Možnosti udržateľného využívania vybraného prírodného zdroja
apríl 2021
Zobrazenie záverečnej práce
70.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Juraj Vilém
Možnosti oceňovania ekosystémových služieb v Prírodnej rezervácii Záruby
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
71.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Juraj Vilém
Možnosti výroby energie z fytomasy spontánnych populácií inváznych druhov rastlín
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
72.Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Ing. Katarína Virgovičová
Komparácia lesných mikrostanovísť v rôznych biómoch sveta (v miernom a tropickom pásme)
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
73.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Katarína Virgovičová
Komparácia lesných mikrostanovísť v rôznych biómoch sveta (v miernom a tropickom pásme)
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
74.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lucia Vranková
Hodnotenie vplyvu historického a aktuálneho využívania lesov v poľnohospodárskej krajine na biodiverzitu rastlín
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
75.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lucia Zemanovičová
Analýza kultúrnej krajiny a identity obce (resp. subregiónu) a návrh na podporu vybraných aspektov kultúrnej krajiny
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
76.
Záverečná práca je nekompletnáDP
Autor: Bc. Martina Zimanová
Environmentálne determinanty kvality života v obci Rumanová
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
77.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Milan Žitný
Hodnotenie environmentálnych determinantov kvality života vo vybranej obci nížinnej oblasti
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizPDizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná