Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Alexander Fehér, PhD.
Identifikačné číslo: 1548
Univerzitný e-mail: alexander.feher [at] uniag.sk
 

Kontakty     
     
     
Publikácie
     
     Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Možnosti udržateľného využívania vybraných lužných ekosystémov pri rieke Dunaj (ostrov Veľký Lél)
Autor:
Pracovisko: Katedra udržateľného rozvoja (FEŠRR)
Vedúci práce:
doc. Ing. Alexander Fehér, PhD.
Oponent:Ing. Lýdia Končeková, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Možnosti udržateľného využívania vybraných lužných ekosystémov pri rieke Dunaj (ostrov Veľký Lél)
Abstrakt:
Práca dopĺňa poznatky o v súčasnosti jedinom známom zimovisku kormoránov malých na Slovensku, a Hrušovskej zdrži. Hrušovská zdrž je tiež dôležitým biotopom vodného vtáctva v strednej Európe. Priamo v tejto lokalite sa plánuje výstavba športového a rekreačného parku Danubia Park s rozlohou približne 220ha. Jej výstavbou by došlo k zániku tohto významného biotopu, nielen pre kormorány malé, ale aj pre mnohé ďalšie vodné druhy vtákov. Cieľom práce je zhodnotiť možnosti zhromaždiska kormorána malého. Práca sa skladá z teoretickej časti, kde skúmame ekológiu kormoránov malých, faktory, ktoré ich ohrozujú a ich distribúciu v Európe a detailne na Slovensku. V druhej časti práce prebiehal ornitologický výskum, od konca decembra 2012 do konca februára 2013, na lokalite "Hrušovská zdrž, naplavené stromy", ktorá má rozlohu približne 3 km2, na ktorej sme skúmali početnosť kormoránov malých a identifikáciu a štruktúru ich nocovísk. Identifikovali sme 4 lokality, na ktorých kormorány malé nocovali a odporučili ich zachovať.
Kľúčové slová:
nocovisko, Hrušovská zdrž, kormorán malý

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene