Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Alexander Fehér, PhD.
Identifikačné číslo: 1548
Univerzitný e-mail: alexander.feher [at] uniag.sk
 
docent - Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)

               Publikácie     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Analýza a hodnotenie environmentálnych determinantov kvality života v obci Pribeta
Autor: Ing. Erik Drenko
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Analýza a hodnotenie environmentálnych determinantov kvality života v obci Pribeta
Abstrakt:
Kvalita života a jej zvyšovanie sú hlavnými strategickými cieľmi každej európskej politiky, nevynímajúc Slovenskú republiku. V stratégii rozvoja Slovenskej republiky je ako jeden z hlavných politických cieľov uvedený rast kvality života občanov v mestách, aj na vidieku. Hlavnou témou diplomovej práce je analýza a hodnotenie environmentálnych determinantov kvality života v obci Pribeta. Vymedzuje základné pojmy súvisiace s kvalitou života, ako je voda, ovzdušie, pôda, biodiverzita, či nerastné suroviny. Prináša poznatky o environmentálnych indikátoroch pri hodnotení stavu životného prostredia a faktoroch ohrozujúcich životné prostredie. Práca zároveň vymedzuje cieľ práce, metodiku práce, poukazuje na vlastné výsledky práce, diskusiu a jednotlivé návrhy na využitie výsledkov a záverov práce. V diplomovej práci je charakterizované územie skúmanej lokality, jej jednotlivé ekonomické ukazovatele, prírodný a hospodársky potenciál, ktorou je obec Pribeta. Na základe vykonaných analýz a jednotlivých zistení vyplýva, že by bolo predovšetkým potrebné zaviesť v obci kanalizáciu, ktorá doposiaľ absentuje a podieľať sa na revitalizácii celej obce. Zo zistení taktiež vyplýva, že množstvo vzniknutého odpadu má v obci Pribeta klesajúcu tendenciu. Okrem iného, z vykonanej analýzy vyplynul záver, že poznanie stavu ohrozenosti chránených území významne prispieva k zvoleniu ďalšieho primeraného manažmentu.
Kľúčové slová:
determinant kvality života, indikátor, kvalita života, znečisťovanie, obec Pribeta, životné prostredie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene