Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Alexander Fehér, PhD.
Identifikačné číslo: 1548
Univerzitný e-mail: alexander.feher [at] uniag.sk
 
docent - Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)

     
     
Projekty
     
     
Orgány     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Hodnotenie energetického potenciálu fytomasy vybraného inváznehu druhu Fallopia x bohemica
Autor:
Pracovisko: Katedra udržateľného rozvoja (FEŠRR)
Vedúci práce:
Oponent:Ing. Žaneta Pauková, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Hodnotenie energetického potenciálu fytomasy vybraného inváznehu druhu Fallopia x bohemica
Abstrakt:
Predmetom nášho skúmania bola populácia vysoko invázneho druhu pohánkovec český (Fallopia x bohemica), ktorej výskyt bol zaznamenaný na lokalite Dolná Malanta (poľná cesta na Pohranice) patriaca pod kataster obce Nitrianske Hrnčiarovce v okrese Nitra. Sledovaný druh pochádza z Japonska Taiwanu a severnej Číny odkiaľ bol zámerne introdukovaný do nových lokalít mimo svojho prirodzeného areálu s úmyslom pestovania v záhradách ako okrasná a medonosná rastlina odkiaľ potom nekontrolovateľne začal splaňovať. Pohánkovec český je krížencom pohánkovca japonského a pohánkovca sachalínskeho. Rastie veľmi rýchlo na jar a už začiatkom leta vytvára vysoké a husté porasty, ktoré sú len ťažko zničiteľné či aspoň z časti regulovateľné. V podmienkach Slovenska uprednostňuje vegetatívne rozmnožovanie najmä podzemkami. Jedná sa o druh s vysokou tvorbou nadzemnej i podzemnej biomasy, ktorá je po energetickej stránke veľmi hodnotná. Zámerom nášho výskumu bolo zhodnotiť energetický potenciál suchej biomasy spontánnych populácií druhu Fallopia x bohemica, ktorý by mohol byť spoločnosťou efektívne využitý. Biomasa vďaka svojej energetickej výhrevnosti 18,4 MJ/kg by mohla byť vhodná ako náhrada za používané typy paliva určené na vykúrenie daných objektov. Z výsledkov výskumu vyplýva, že priemerná hmotnosť sušiny z prvého zberu za všetky tri nami sledované roky bola 33,67 t/ha pri hustote 31 jedincov na m2. Z jedného hektára by bolo potom možné ročne vykúriť viac ako 7 priemerných domácností. S využitím poznatkov, ktoré nám pomohli lepšie pochopiť správanie sa pohánkovca českého by sme mohli tak dostať jeho rozširovanie pod kontrolu a zároveň by spĺňal pre ľudskú spoločnosť i prospešnú funkciu.
Kľúčové slová:
Dolná Malanta, energetický potenciál, Fallopia x bohemica, biomasa

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene