Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Alexander Fehér, PhD.
Identifikačné číslo: 1548
Univerzitný e-mail: alexander.feher [at] uniag.sk
 
docent - Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)

Kontakty
     
     
     
     
     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Tvorba alternatívnych metód riešenia odpadového hospodárstva vo vybranom území
Autor:
Ing. Michal Fereje
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:Ing. Anna Báreková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Tvorba alternatívnych metód riešenia odpadového hospodárstva vo vybranom území
Abstrakt:Cieľom diplomovej práce je vypracovanie návrhu projektu zameraného na alternatívne metódy riešenia odpadového hospodárstva na lokálnej úrovni. Práca sa v teoretickej časti venuje popisu rôznych pohľadov na odpad, legislatívnej úprave odpadového hospodárstva ako i produkcii a nakladaniu s odpadom v Slovenskej republike. V praktickej časti je vymedzené záujmové územie a opísaný stav odpadového hospodárstva v meste Topoľčany so zameraním na komunálne odpady. Pomocou analýzy a syntézy získaných údajov sa snaží odhadnúť mieru využitia potenciálu separácie v meste Topoľčany a vo vzťahu k nadobudnutým výsledkom nájsť dôvody súčasnej miery separácie odpadov v meste Topoľčany. Poukazuje na motívy, ktoré vedú jednotlivca k separácii odpadu a pokúša sa ponúknuť vízie a návrhy na zlepšenie súčasného stavu. Súčasťou práce je popis projektu a návrh konkrétnych riešení, ktorými chce nielen zvýšiť množstvo vyseparovaných zložiek, ale vzniku odpadu predchádzať. V odpade vidí "spoločenskú hodnotu", ktorá je tvorená súčtom hodnôt odpadu viacerých jednotlivcov a popisuje výhody, ktoré zapojeným subjektov môže realizácia projektu priniesť.
Kľúčové slová:
separácia odpadu, komunálny odpad, odpad, hodnota odpadu, motivácia, projekt

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene