Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Alexander Fehér, PhD.
Identifikačné číslo: 1548
Univerzitný e-mail: alexander.feher [at] uniag.sk
 
docent - Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)

     Výučba          Publikácie
     
     
Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Možnosti udržateľného využívania vybraného prírodného zdroja v regióne Horehronie
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce: doc. Ing. Alexander Fehér, PhD.
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Možnosti udržateľného využívania vybraného prírodného zdroja v regióne Horehronie
Abstrakt:
HRUŠKA, Miroslav: Možnosti udržateľného využívania vybraného prírodného zdroja v regióne Horehronie. [Diplomová práca]. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja, Katedra udržateľného rozvoja. Vedúci práce: doc. Ing. Alexander Fehér, PhD. Stupeň odbornej kvalifikácie: Inžinier - Ing. Nitra: FEŠRR SPU, 2015. 93 strán Cieľom práce je popísať minerálne pramene nachádzajúce sa na Horehroní, zhodnotiť ich súčasné využívanie a navrhnúť možnosti pre efektívnejšie využívanie týchto prírodných zdrojov. Možnosti a návrhy pre udržateľné využívanie sú určené pre občanov, obecné samosprávy, podnikateľov, záujmové občianske združenia, ale aj pre vedeckých pracovníkov. Zámerom taktiež bolo na základe získaných výsledkov z fyzikálnych, chemických a mikrobiologických rozborov porovnávať jednotlivé pramene podľa obsahu jednotlivých látok. Počas etapy zbierania informácií a materiálov sme identifikovali viacero minerálnych prameňov, z ktorých štrnásť sa stalo objektom nášho skúmania, z nich sa v súčasnosti celoštátne využívajú len pramene v obci Brusno. Všetky ostatné pramene využívajú pre svoje potreby tunajší obyvatelia, alebo turisti. Diplomová práca pozostáva z teoretickej a z praktickej časti. Teoretická časť, okrem definícií základných pojmov, popise prírodných zdrojov vrátane vôd, charakteristike regiónu Horehronie, zahŕňa aj postup riešenia problematiky a metódy, s ktorými sme pracovali pri stanovovaní jednotlivých parametrov. Praktická časť spočíva vo výsledkoch a záveroch, ku ktorým sme sa dopracovali počas vyhodnocovania jednotlivých fyzikálnych, chemických a mikrobiologických parametrov minerálnych prameňov. Prehliadkou jednotlivých prameňov sme sledovali ich využívanie a prostredie v ktorom sa nachádzajú. Rozborom vytypovaných ukazovateľov sme získali prehľad o kvalite a stave zdrojov minerálnych vôd na Horehroní. Dôležitou súčasťou práce sú sformulované odporúčania, ako by mohli prírodné minerálne pramene udržateľne využívať obecné samosprávy v prospech miestnych obyvateľov, alebo pre rozvoj turistického ruchu na Horehroní. Prínosom práce je na základe zistených poznatkov vypracovaný dokument "Parametre a charakteristika prameňa", ktorý bude umiestnený pri každom riešenom minerálnom zdroji.
Kľúčové slová:
minerálny prameň, Horehrionie, návrh, parameter, starostlivosť, vodné zdroje, využívanie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene