Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Alexander Fehér, PhD.
Identifikačné číslo: 1548
Univerzitný e-mail: alexander.feher [at] uniag.sk
 

Kontakty     Výučba     
     
     Orgány     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Návrh na udržateľné využívanie vybraného prírodného zdroja v regióne
Autor: Ing. Lucia Ondrušková
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:
Mgr. Marián Kotrla, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Návrh na udržateľné využívanie vybraného prírodného zdroja v regióne
Abstrakt:
ONDRUŠKOVÁ, LUCIA: Návrh na udržateľné využívanie vybraného prírodného zdroja v regióne. [Diplomová práca]. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja, Katedra udržateľného rozvoja. Vedúci práce: doc. Ing. Alexander Fehér, PhD. Stupeň odbornej kvalifikácie: Inžinier - Ing. Nitra: FEŠRR SPU, 2016. 79 s. Cieľom práce je hodnotenie vybraného prírodného zdroja, ktorým sú v našom prípade pramene a studničky v západnej časti Pohronského Inovca. V práci hodnotíme aktuálny stav prameňov a studničiek a ich súčasné využívanie. V druhej časti práce sme pripravili návrh na optimalizáciu využívania skúmaných prameňov a studničiek. Diplomová práca pozostáva z dvoch častí. Prvú časť tvorí teoretická časť a druhú praktická časť. Teoretická časť pozostáva z popisu udržateľného rozvoja, prírodných zdrojov, kde sme sa najviac zamerali na náš skúmaný zdroj - vodu. Tiež sme charakterizovali skúmané územie, teda západnú časť Pohronského Inovca. Teoretická časť tiež zahŕňa metódy na základe ktorých boli spracované jednotlivé parametre a postup riešenej problematiky. Praktická časť zahŕňa výsledky, závery a návrhy. Praktická časť pozostávala z niekoľkých návštev vybraných prameňov a studničiek, ktoré sa nachádzajú v západnej časti Pohronského Inovca. Praktická časť tiež pozostáva z rozboru vybraných ukazovateľov, ktoré sme si dali vypracovať. Pomocou týchto ukazovateľov a našich zistení môžeme zhodnotiť, že rekonštrukciu z 10 skúmaných prameňov a studničiek potrebujú: studnička sv. Anny, studnička pod Kamennými vrátami a studnička pri Obyckých lúkach pod Benátom. Zmodernizovanie by sme odporúčali pre studničku Kadiška. Ako najzachovalejšie môžeme označiť Drieňovú studničku a Žliabok, zároveň ich považujeme za najvýznamnejšie. Ako prameň s najväčším potenciálom sme označili prameň Vajcovka, ktorý je termálny a má veľmi dobrú výdatnosť, no žiaľ je bez využitia. Dôležitú súčasť diplomovej práce tvoria konkrétne návrhy možnosti využívania týchto prameňov a studničiek, ktoré môžu byť užitočné pre obecné samosprávy, pre turistický ruch alebo pre podnikateľov. Dôležitým prínosom práce sú už samotné výsledky, pretože o týchto prameňoch a studničkách analýza tohto typu nie je.
Kľúčové slová:využívanie, prameň, návrh, Pohronský Inovec, studnička

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene