Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Alexander Fehér, PhD.
Identifikační číslo: 1548
Univerzitní e-mail: alexander.feher [at] uniag.sk
 

Kontakty     Výuka
     
     
     
Orgány     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
Návrh na udržateľné využívanie vybraného prírodného zdroja v regióne
Autor: Ing. Veronika Bradáčová
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Oponent:Mgr. Marián Kotrla, PhD.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
český jazyk

český jazyk        slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Návrh na udržateľné využívanie vybraného prírodného zdroja v regióne
Abstrakt:
V diplomové práci se zaměřujeme na hodnocení současného stavu Městského lesoparku v Bratislavě a vytvořili jsme návrh na jeho udržitelné využívání do budoucna. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsme definovali základní pojmy, charakterizovali území z hlediska polohy, rozlohy, geologického složení, geomorfologické realizace a půdních podmínek. V této části je také zahrnutý postup řešení problematiky a metody, kterou jsme při práci použili. Dále je pojmenované rostlinstvo a živočišstvo žijící na tomto území, jako i lesnická typologie, dřevinové složení a věková struktura stromů. V praktické části najdeme výsledky zkoumání a návrhy na realizaci případných změn, pro zajištění udržitelného využívání řešeného území. Při zkoumání aktuálního stavu lesoparku a jeho prohlídkou jsme získali lepší přehled o kvalitě jeho cest, budov a nabízených služeb pro návštěvníky. Našli jsme také několik skutečností, které by bylo vhodné v budoucnu pozměnit a ty jsou uvedeny ve výsledcích práce. V diskusi se věnujeme komparaci dosažených výsledků s výsledky porovnatelného území, kterým je Lesopark města Košice. Diplomová práce přináší návrhy konkrétních opatření, které by vedly k udržitelnému využívání tohoto přírodního zdroje a zajistily možnost efektivního trávení volného času a odpočinku pro své návštěvníky.
Klíčová slova:
lesní hospodářství, udržitelné využívání, přírodní zdroje, lesopark

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně