Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Alexander Fehér, PhD.
Identification number: 1548
University e-mail: alexander.feher [at] uniag.sk
 

Contacts
     
Lesson
     
Projects
     
Publications
     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:
Proposal for the sustainable use of the Forest Park of Bratislava
Written by (author): Ing. Veronika Bradáčová
Department:
Department of Sustainable Development (FESRD)
Thesis supervisor: prof. Ing. Alexander Fehér, PhD.
Opponent:
Mgr. Marián Kotrla, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        Slovak        English

Title of the thesis:
Návrh na udržateľné využívanie vybraného prírodného zdroja v regióne
Summary:
V diplomové práci se zaměřujeme na hodnocení současného stavu Městského lesoparku v Bratislavě a vytvořili jsme návrh na jeho udržitelné využívání do budoucna. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsme definovali základní pojmy, charakterizovali území z hlediska polohy, rozlohy, geologického složení, geomorfologické realizace a půdních podmínek. V této části je také zahrnutý postup řešení problematiky a metody, kterou jsme při práci použili. Dále je pojmenované rostlinstvo a živočišstvo žijící na tomto území, jako i lesnická typologie, dřevinové složení a věková struktura stromů. V praktické části najdeme výsledky zkoumání a návrhy na realizaci případných změn, pro zajištění udržitelného využívání řešeného území. Při zkoumání aktuálního stavu lesoparku a jeho prohlídkou jsme získali lepší přehled o kvalitě jeho cest, budov a nabízených služeb pro návštěvníky. Našli jsme také několik skutečností, které by bylo vhodné v budoucnu pozměnit a ty jsou uvedeny ve výsledcích práce. V diskusi se věnujeme komparaci dosažených výsledků s výsledky porovnatelného území, kterým je Lesopark města Košice. Diplomová práce přináší návrhy konkrétních opatření, které by vedly k udržitelnému využívání tohoto přírodního zdroje a zajistily možnost efektivního trávení volného času a odpočinku pro své návštěvníky.
Key words:
lesní hospodářství, udržitelné využívání, přírodní zdroje, lesopark

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited