Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Alexander Fehér, PhD.
Identifikačné číslo: 1548
Univerzitný e-mail: alexander.feher [at] uniag.sk
 
docent - Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)

Kontakty
     
Výučba     Projekty
     
     
     
Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Implementácia environmentálneho manažérskeho systému (EMS) v podmienkach podniku agroturizmu za pomoci britského štandardu BS8555: 2003
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce: doc. Ing. Alexander Fehér, PhD.
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

Názov práce:Implementácia environmentálneho manažérskeho systému (EMS) v podmienkach podniku agroturizmu za pomoci britského štandardu BS8555: 2003
Abstrakt:
Diplomová práca sa venuje problematike implementovania environmentálneho manažérskeho systému (EMS) v podniku agroturizmu s ekologickým chovom hovädzieho dobytka pomocou štrukturovaného prístupu odporúčaného Britským štandardom BS 8555: 2003 (BS). Cieľom diplomovej práce bolo zaviesť neformálny EMS pre úsek biofarmy a splniť kritéria pre úspešné naplnenie požiadaviek prvých troch fáz implemetácie navrhovaných BS, ktorými sú: formulácia environmentálneho záväzku, identifikovanie významných aspektov a vplyvov organizácie, zabezpečenie dodržiavania právnych a iných požiadaviek a rozvoj dlhodobých a krátkodobých cieľov a programu starostlivosti o životné prostredie. Nakoľko sa jedná o prípravné fázy pred samotnou realizáciou a prevádzkou EMS, venuje sa v práci náležitá pozornosť vypracovaniu kognitívneho textu a spracovaniu samotných výstupov v podobe interných dokumentov organizácie. Tieto dokumenty predstavujú jednak celostný prístup v zhodnocovaní vplyvu poľnohospodárskych aktivít na kvalitu životného prostredia, stanovujú smerovanie a prístup k riadeniu vplyvov organizácie na jednotlivé zložky životného prostredia a zároveň vypovedajú o dosiahnutí cieľa stanoveného v tejto práci.
Kľúčové slová:
BS 8555: 2003, Environmentálne aspekty, Implementácia environmentálneho manažérskeho systému, Program starostlivosti o životné prostredie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene