Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Alexander Fehér, PhD.
Identifikačné číslo: 1548
Univerzitný e-mail: alexander.feher [at] uniag.sk
 
docent - Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)

Kontakty
     
Výučba
     
Projekty
     
Publikácie
     
     
Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Hodnotenie biodiverzity bylín v porastoch energetických vŕb
Autor: Ing. Tomáš Schreiber
Pracovisko: Katedra udržateľného rozvoja (FEŠRR)
Vedúci práce:
Oponent:
Ing. Lýdia Končeková, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Hodnotenie biodiverzity bylín v porastoch energetických vŕb
Abstrakt:Práca hodnotí vplyv rýchlorastúcich drevín na biodiverzitu vyšších rastlín v bylinnej etáži. Výskum prebiehal v poraste rýchlorastúcich vŕb, konkrétne v odrode Gudrun (Salix dasyclados). Údaje boli zisťované na výskumnom stanovišti v Kolíňanoch. Zistili sme výskyt 16 druhov rastlín, pri ktorých sme zaznamenávali meniacu sa pokryvnosť podľa Braun - Blanquetovej stupnice. Najčastejšie sa vyskytujúcimi druhmi boli Daucus carota, Elytrigia repens, Equisetum arvense. Zaznamenané druhy boli hodnotené zo socioekonomické a ekologického hľadiska. Bakalárska práca tiež zaznamenáva výskyt expanzívnych a inváznych druhov rastlín, ktoré môžu byť potenciálnou hrozbou pre hospodárstvo. Všetky výsledky boli graficky spracované a vyhodnotené. Väčšina zistených druhov sú však len bežne sa vyskytujúce buriny. V diskusii boli výsledky porovnané s výskumom, ktorý prebiehal v poraste rýchlorastúcich topoľov.
Kľúčové slová:
biodiverzita, Salix, rýchlorastúce dreviny, ekologické vlastnosti, socioekonomické vlastnosti

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene