Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Alexander Fehér, PhD.
Identifikačné číslo: 1548
Univerzitný e-mail: alexander.feher [at] uniag.sk
 

     Výučba
     
Projekty     Publikácie     Orgány     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Hodnotenie environmentálnych determinantov kvality života vo vybranej obci nížinnej oblasti
Autor:
Ing. Milan Žitný
Pracovisko:
Vedúci práce: doc. Ing. Alexander Fehér, PhD.
Oponent:Ing. Lýdia Končeková, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Hodnotenie environmentálnych determinantov kvality života vo vybranej obci nížinnej oblasti
Abstrakt:
Zámerom bakalárskej práce je zhodnotiť environmentálne a ekologické indikátory, ktoré vplývajú na kvalitu života v obci Komjatice a porovnať výsledky s výsledkami z iných obcí nížinnej oblasti. Prvá časť práce sa venuje teoretickým východiskám, ktoré sú základom pre ďalšie časti práce. Prvá časť je zameraná hlavne na definíciu pojmov udržateľný rozvoj, kvalita života a životné prostredie. Druhá časť práce charakterizuje obec Komjatice, hlavne jej polohu a históriu. Ďalej sú spomenuté metódy, ktoré som využil pri písaní práce. Tretia časť práce sa venuje samotným výsledkom, kde hodnotím jednotlivé indikátory kvality života, ktoré sú rozdelené do troch oblastí (živá časť prírody, neživá časť prírody, antropogénna záťaž). Na záver sú navrhnuté riešenia nedostatkov a porovnanie obce s inými obcami nížinnej oblasti.
Kľúčové slová:udržateľný rozvoj, kvalita života, životné prostredie, environmentálne determinanty

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene