Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Alexander Fehér, PhD.
Identifikačné číslo: 1548
Univerzitný e-mail: alexander.feher [at] uniag.sk
 

Kontakty
     
     
     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Komparácia lesných mikrostanovísť v rôznych biómoch sveta (v miernom a tropickom pásme)
Autor:
Ing. Katarína Virgovičová
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:Ing. Lýdia Končeková, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Komparácia lesných mikrostanovísť v rôznych biómoch sveta (v miernom a tropickom pásme)
Abstrakt:
Lesné ekosystémy poskytujú vysokú biodiverzitu a ich štúdium je nevyhnutné pre pochopenie procesov v nich prebiehajúcich. Mikrostanovištia na stromoch, ich porozumenie a zachovanie zohráva významnú rolu pri zachovaní tejto biodiverzity. A to, že je štúdium tejto problematiky relatívne nové a poznatky sú obmedzené, poskytuje priestor na nové štúdium ako je práve porovnanie mikrostanovíšť mierneho a tropického pásma, čomu sa venujeme v tejto práci. Cieľom tejto diplomovej práce bola identifikácia a hodnotenie výskytu mikrostanovíšť v lesných ekosystémoch na vybraných lokalitách v tropickom a miernom pásme, komparácia a štatistické hodnotenie podobnosti a rozdielnosti charakteru a významu vybraných mikrostanovíšť. Vytýčili sme si tri plochy v každom pásme (dve v Mexiku, jednu v Guatemale a tri na Slovensku) s veľkosťou 12x12 m, na ktorých sme mikrostanovištia pozorovali a zaznamenávali na základe vybraného katalógu mikrostanovíšť. Mikrostanovištia sme pozorovali spolu až na 168 stromoch a z 64 rôznych typov sa nám podarilo približne polovicu namerať. Na jeden hektár tak na lokalite s najvyšším počtom mikrostanovíšť (v tropickom pásme) vychádza až 13125 mikrostanovíšťa a pre lokalitu s najnižším počtom (v miernom pásme) by to bolo približne 4166. Štatistickou analýzou sme zistili rozdiely medzi lesmi tropického a mierneho pásma a zistili sme, že hustota, typy a počty mikrostanovíšť na lokalitách i na jednotlivých stromoch sa líšia v závislosti od pásma, v ktorom sa nachádzajú. Tieto zistené poznatky sme navrhli využiť pre prax. Významné sú predovšetkým pri ochrane biodiverzity, kedy je vhodný manažment starých lesov a mŕtveho dreva kľúčovým bodom na ceste k zachovaniu rozmanitosti v lese. Na základe zistených mikrostanovíšť možno navrhnúť opatrenia pre jednotlivé pásma, napríklad zber suchého dreva a protipožiarne opatrenia v tropickom pásme alebo reguláciu zberu húb v miernom pásme.
Kľúčové slová:
Guatemala, lesný biotop, Mexiko, mikrostanovište, Slovensko

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene