Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Alexander Fehér, PhD.
Identifikačné číslo: 1548
Univerzitný e-mail: alexander.feher [at] uniag.sk
 

Kontakty     Výučba
     
Projekty     Publikácie
     
Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Analýza environmentálnej bezpečnosti v kompetencii samospráv (prípadová štúdia)
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Analýza environmentálnej bezpečnosti v kompetencii samospráv (prípadová štúdia)
Abstrakt:
Abstrakt (v štátnom jazyku) Cieľom bakalárskej práce bolo analyzovať súčasný stav environmentálnej bezpečnosti v kompetencií štátnej správy alebo samosprávy obcí a hodnotenie riešenia environmentálnej bezpečnosti vo vybranej obci. Parciálnym cieľom bola analýza systémov mechanizmov predchádzania vzniku mimoriadnych situácií prírodného charakteru a zvládania environmentálnych kríz. Počas riešenia cieľov práce sa ukázalo, že legislatívne normy upravujúce oblasť environmentálnej bezpečnosti na celoštátnej úrovni sú dostačujúce. V sledovanej obci sme sa zamerali na analýzu environmentálnej bezpečnosti z pohľadu úloh a povinností obce v oblasti ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a kvality života obyvateľov obce ako aj na úlohy orgánov obce pri ochrane pred povodňami a nástrojov predchádzania vzniku mimoriadnych situácií. Výsledkom práce sú zistenia, že obec Kúty využíva legislatívne normy, ktorými usmerňuje subjekty v obci a prostredníctvom orgánov obce riadi výkon opatrení na úseku environmentálnej bezpečnosti a protipovodňovej ochrany územia obce. Z dôvodu nedostatočnej informovanosti občanov o možnostiach predchádzania nebezpečenstvu požiarov, povodní a iných mimoriadnych situácií navrhujem zvyšovať povedomie laickej verejnosti s dôrazom na ochranu životného prostredia.
Kľúčové slová:Mimoriadna situácia, Obec Kúty, Environmentálna bezpečnosť

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene