Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Alexander Fehér, PhD.
Identifikačné číslo: 1548
Univerzitný e-mail: alexander.feher [at] uniag.sk
 
docent - Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)

     
     
     
Publikácie
     
Orgány     Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Hodnotenie vybraného súboru očakávaných vplyvov výstavby lanovky na vrch Zobor
Autor:
Pracovisko:
Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)
Vedúci práce: doc. Ing. Alexander Fehér, PhD.
Oponent:
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Hodnotenie vybraného súboru očakávaných vplyvov výstavby lanovky na vrch Zobor
Abstrakt:
V našej záverečnej práci bolo cieľom hodnotiť aktuálnu rozmanitosť druhov vyšších rastlín v území plánovanej výstavby lanovky na vrch Zobor v Nitre, identifikovať socioekonomické funkcie porastov týchto rastlín a tieto funkcie interpretovať ako ekosystémové služby. V práci hodnotíme letný aspekt vegetácie Zoborských vrchov na štyroch lokalitách (Mestská časť Zobor – pri ceste, Nástupná stanica (jaseňový les), Les nad cestou a Kremencová hôrka). Sledovaný počet druhov vyšších rastlín na všetkých lokalitách, dosahuje počet 78. Na každej lokalite identifikujeme konkrétny druh a na základe socioekonomického hodnotenia určíme jeho produkčné vlastnosti. Na všetkých štyroch lokalitách zaznamenávame veľké množstvo liečivých rastlín s bohatými terapeutickými účinkami, medonosné rastliny so stredným medonosným potenciálom a rastliny s významným kŕmnym potenciálom pre zvieratá. Na druhej strane, vyskytujú sa tu aj rastliny, ktoré vykazujú určitú toxicitu, či sú vysoko alergénne. Zistili sme, že lokalita s najlepšími ekosystémovými službami je druhá lokalita – Nástupná stanica (jaseňový les) s 26 rastlinnými druhmi a najvyššími produkčnými vlastnosťami. Táto lokalita by v prípade výstavby lanovky bola ohrozená najviac, pretože by sa tu nachádzala údolná stanica lanovky, v dôsledku ktorej by na tejto lokalite došlo k výraznému vyrúbaniu daného lesa a k zničeniu významnej a bohatej vegetácie. Naopak, lokalita Kremencová hôrka, hoci ekosozologicky veľmi významná, by z hľadiska produkčných vlastností utrpela najmenej, pretože z 10 druhov rastlín malo vysoko produkčný význam iba málo z nich. Z pohľadu EIA je toto hodnotenie dôležitou súčasťou, pretože na základe našich výsledkov sme zistili, že dané územie má vysoký produkčný potenciál, čo má pre naše územie výrazný vplyv na životné prostredie a jeho využívanie. Výstavba lanovky by v tomto prípade značne narušila prírodné prostredie nielen pre rastliny, ale pre všetky živé formy, ktoré sú súčasťou Zoborských vrchov. Ciele práce sú v súlade s aktuálnymi požiadavkami praxe.
Kľúčové slová:
vrch Zobor, vyššie rastliny, Zoborské vrchy, EIA, ekosystémové služby, lanovka, socioekonomické hodnotenie vegetácie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene