Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Alexander Fehér, PhD.
Identifikačné číslo: 1548
Univerzitný e-mail: alexander.feher [at] uniag.sk
 
docent - Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)

Kontakty
     
Výučba
     
Projekty
     
     Orgány
     
Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Identifikácia a pasportizácia prírodných prvkov a útvarov (pramene, skaly, stromy) s kultúrnym významom vo vybranej obci Podzoboria
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Identifikácia a pasportizácia prírodných prvkov a útvarov (pramene, skaly, stromy) s kultúrnym významom vo vybranej obci Podzoboria
Abstrakt:
Témou práce je identifikácia a pasportizácia prírodných útvarov s kultúrnym významom vo vybranej obci v mikroregióne Podzoborie. Hlavným cieľom bolo zdokumentovať a zmapovať významné prírodné prvky, útvary a javy v obci Dražovce. Súčasná krajinná štruktúra záujmového územia obce Dražovce je veľmi diverzifikovaná a nachádza sa v nej niekoľko významných prírodných prvkov a útvarov s kultúrnym, historickým, sociálnym a emotívnym významom. Niektoré z nich sú zároveň významnými prírodnými zdrojmi využívanými v súčasnosti ale najmä v minulosti. V práci uvádzame príklady ich využívania v minulosti a porovnávame ho s ich využívaním v súčasnej dobe. Pri spracovaní tejto časti práce sme sa opierali o výsledky dotazníkového prieskumu a riadených rozhovorov s obyvateľmi obce. Pozoruhodné prírodné prvky a časti krajiny nadregionálneho významu v obci Dražovce sú napríklad: Prírodná rezervácia Lupka, Národná prírodná rezervácia Zoborská lesostep, Prírodná pamiatka Svoradova jaskyňa, Svoradov prameň, Dražovský vrch. Významné útvary a časti krajiny miestneho významu sú: vinohrady Dražovská hora a Červenica, Hliník, lomy, pseudokrasové jaskynné útvary a odkryvy, pozoruhodný strom "tlstý agač", "áreštánske záhrady".
Kľúčové slová:
Dražovce, emotívny význam, historický význam, krajina, krajinná štruktúra, kultúrny význam, prírodné útvary, sociálny význam

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene