Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Alexander Fehér, PhD.
Identifikačné číslo: 1548
Univerzitný e-mail: alexander.feher [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)

     Výučba
     
Projekty
     
Publikácie     
     
     

Vybraná osoba v aktuálnom období vyučuje nasledujúce predmety.

Kód
Predmet
Pracovisko
ObdobieÚloha
PHD_U029
FEŠRR
2019/2020 - doktorandské štúdiá
U15-0096-IEnvironmentálny audit a certifikáciaFEŠRR
LS 2019/2020
U15-0138-BEnvironmentálny manažment I
FEŠRR
LS 2019/2020
PHD_U035_NFEŠRR2019/2020 - doktorandské štúdiá
PHD_U031_N
Manažment biodiverzity v intenzívne využívanej krajine
FEŠRR
2019/2020 - doktorandské štúdiá
U15-0134-B
FEŠRR
LS 2019/2020
PHD_U026Metodika dizertačnej práce
FEŠRR
2019/2020 - doktorandské štúdiá
PHD_U026_NFEŠRR2019/2020 - doktorandské štúdiá
U15-0132-BFEŠRRLS 2019/2020
U15-0135-B
Odborná prax (Terénne cvičenia) IIFEŠRR
LS 2019/2020
PHD_U028
Písomná práca k dizertačnej skuškeFEŠRR2019/2020 - doktorandské štúdiá
PHD_U027Prezentácia výsledkov výskumu
FEŠRR
2019/2020 - doktorandské štúdiá
U15-0104-IProjekty pre využívanie a ochranu ekosystémovFEŠRRLS 2019/2020
U15-0010-I
Seminár k diplomovej práci I
FEŠRR
LS 2019/2020
U15-0012-I
FEŠRR
LS 2019/2020
U15-0015-B
FEŠRR
LS 2019/2020
U15-0105-I
FEŠRR
LS 2019/2020
PHD_U033_N
Tvorba a hodnotenie DPSIR indikátorov udržateľného rozvojaFEŠRR
2019/2020 - doktorandské štúdiá
U15-0109-BFEŠRR
LS 2019/2020

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
Úloha:Garant
Garant
Prednášajúci
Prednášajúci
Cvičiaci
Cvičiaci
SkúšajúciSkúšajúciAdministratívaAdministratíva
Tútor
Tútor


   Osobný rozvrh učiteľa