Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Alexander Fehér, PhD.
Identifikačné číslo: 1548
Univerzitný e-mail: alexander.feher [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)

Kontakty     
     
Projekty
     
Publikácie
     
Orgány
     
Vedené práce     

Obmedziť na:
rok začatia:
rok ukončenia:

Vybraná osoba je oficiálnym riešiteľom nasledujúcich projektov.

StavPor.
Názov projektu
Garant
Druh
Oficiálne úlohy
Odkedy
Dokedy
1
A. FehérCOST (European Cooperation in Science and Technology)
garant
26.06.200914.04.2014
2 Inovatívny manažment a multifunkčné využívanie tradičných výmladkových lesov - odpoveď na budúce ekologické, ekonomické a sociálne výzvy v sektore európskeho lesníctva (EuroCoppice)A. FehérCOST (European Cooperation in Science and Technology)garant
16.10.2013
15.10.2017
3
 Internetové vzdelávanie pre udržateľný rozvojErasmus+ KA2 Strategické partnerstvágarant01.07.2016
30.06.2018
4
A. Fehér
Bilaterálna spolupráca
garant
01.01.2016
31.12.2017
5
 Kvantifikácia vybraných indikátorov ekosystémových služieb reprezentatívnych typov trávnych porastov pre stanovenie politických cieľov a stratégií v prospech slovenskej spoločnostiAPVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
riešiteľ
01.09.201930.06.2023
6 Modelovanie rastu energetických bylín pestovaných v klimatických podmienkach južného Slovenska
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
riešiteľ
01.01.2012
31.12.2014
7
A. Fehér
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
15.01.2020
31.12.2023
8
 Program Baltickej univerzity
A. FehérGranty nadáciígarant01.01.1995
28.10.2017
9
 Regionálne dôsledky klimatickej zmeny na ekosystémové služby vinohradnícky využívanej krajiny - zmena funkcií v adaptačný potenciál
B. ŠiškaVEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)riešiteľ01.01.201731.12.2020
10 Technická podpora na založenie polnohospodarskeho poradenskeho systemuEC Tender (Tender Európskej komisie)
garant
20.07.201627.06.2018
11
 Vedecký a technologický pokrok vo výskume agroenergie: integrovaný prístup vo výrobe obnoviteľnej energie podľa kritérií udržateľnostiA. Fehér
FP7
garant01.09.2011
28.02.2015
12
 Výskum vplyvu rôznych faktorov na obsah bioaktívnych látok a obsah sírnych zlúčenín v rode Allium a sladkých zemiakoch (Ipomoea batatas L.)J. LidikováVEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)riešiteľ01.01.201831.12.2022

Pomocou nasledujúceho tlačidla môžete zobrazený zoznam projektov exportovať do formátu pre tabuľkový procesor Excel.

Legenda:
Aktívne stavy:
podaný
riešený
Neaktívne stavy:
ukončený
zamietnutý