Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Alexander Fehér, PhD.
Identifikačné číslo: 1548
Univerzitný e-mail: alexander.feher [at] uniag.sk
 

     
     
Projekty
     
     
Orgány     Vedené práce     

Obmedziť na:
rok začatia:
rok ukončenia:

Vybraná osoba je oficiálnym riešiteľom nasledujúcich projektov.

Stav
Por.Názov projektu
Garant
Druh
Oficiálne úlohy
Odkedy
Dokedy
1
A. Fehér
COST (European Cooperation in Science and Technology)
garant
26.06.2009
14.04.2014
2
 Inovatívny manažment a multifunkčné využívanie tradičných výmladkových lesov - odpoveď na budúce ekologické, ekonomické a sociálne výzvy v sektore európskeho lesníctva (EuroCoppice)A. FehérCOST (European Cooperation in Science and Technology)
garant
16.10.201315.10.2017
3
A. Fehér
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
garant01.07.2016
30.06.2018
4 Koncepcia udržateľného rozvoja podľa názoru študentovA. Fehér
Bilaterálna spolupráca
garant01.01.2016
31.12.2017
5
 Kvantifikácia vybraných indikátorov ekosystémových služieb reprezentatívnych typov trávnych porastov pre stanovenie politických cieľov a stratégií v prospech slovenskej spoločnosti
B. Šiška
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
riešiteľ
01.09.201930.06.2023
6
 Modelovanie rastu energetických bylín pestovaných v klimatických podmienkach južného SlovenskaVEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
riešiteľ
01.01.2012
31.12.2014
7
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)garant01.01.2021
31.12.2023
8
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
15.01.202031.12.2023
9
 Program Baltickej univerzityA. Fehér
Granty nadácií
garant
01.01.1995
28.10.2017
10
 Regionálne dôsledky klimatickej zmeny na ekosystémové služby vinohradnícky využívanej krajiny - zmena funkcií v adaptačný potenciálB. Šiška
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
riešiteľ01.01.201731.12.2020
11 Spoznávanie genómickej biodiverzity pre resilienciu ekosystémov
COST (European Cooperation in Science and Technology)
garant
05.12.2018
07.03.2023
12 Technická podpora na založenie polnohospodarskeho poradenskeho systemuA. FehérEC Tender (Tender Európskej komisie)
garant
20.07.2016
27.06.2018
13
FP7
garant
01.09.2011
28.02.2015
14 Výskum vplyvu rôznych faktorov na obsah bioaktívnych látok a obsah sírnych zlúčenín v rode Allium a sladkých zemiakoch (Ipomoea batatas L.)
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
riešiteľ
01.01.2018
31.12.2022

Pomocou nasledujúceho tlačidla môžete zobrazený zoznam projektov exportovať do formátu pre tabuľkový procesor Excel.

Legenda:
Aktívne stavy:
podaný
riešený
Neaktívne stavy:
ukončený
zamietnutý