Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Alexander Fehér, PhD.
Identifikačné číslo: 1548
Univerzitný e-mail: alexander.feher [at] uniag.sk
 

     Výučba
     
     Publikácie     Orgány     Vedené práce
     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KONČEKOVÁ, L. -- HALMOVÁ, D. -- FEHÉR, A. Edible wild plants growing in adjacent spontaneous vegetation of energy plantations in southwest Slovakia. In Potravinárstvo Slovak Journal of Food Sciences. 14, 1 (2020), s. 1--7. ISSN 1337-0960.

Originálny názov:
Edible wild plants growing in adjacent spontaneous vegetation of energy plantations in southwest Slovakia
Autor:
Pracovisko:
Katedra environmentálneho manažmentu
Druh publikácie:
článok v odbornom periodiku
Periodikum:
Potravinárstvo Slovak Journal of Food Sciences
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
14
Číslo periodika v rámci zväzku: 1
Rok vydania:
2020
Od strany: 1
Do strany:
7
Počet strán:
7
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania:
elektronická verzia (online)
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie:
ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: divorastúce rastliny, jedlé divorastúce rastliny, zber energetických rastlín, ozdobnica čínska, plody
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
01.08.2020 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Potravinárstvo Slovak Journal of Food Sciences. Nitrianske Hrnčiarovce: ISSN 1337-0960.

Originálny názov:
Potravinárstvo Slovak Journal of Food Sciences
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie: časopis
ISSN:
1337-0960
Štát vydavateľa:
Miesto vydania:
Nitrianske Hrnčiarovce
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Posledná zmena:
01.08.2020 22:20 (Import dát z knižnice)