Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Andrea Mendelová, PhD.
Identification number: 1549
University e-mail: andrea.mendelova [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Technology and Quality of Plant Products (FBFS)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Habilitation thesis
Thesis title:Effect of processing on the content of selected bioactive substances in tomato fruit
Written by (author): doc. Ing. Andrea Mendelová, PhD.
Department: Department of Technology and Quality of Plant Products (FBFS)
Opponent 1:prof. Ing. Magdaléna Valšíková-Frey, PhD.
Opponent 2:doc. Ing. Ondrej Hegedűs, PhD.
Opponent 3:doc. Ing. Martin Koudela, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vplyv spracovania rajčiaka jedlého na obsah vybraných bioaktívnych látok
Summary:Typickým znakom produkcie ovocia a zeleniny v agroklimatických podmienkach Slovenska je sezónnosť a preto sa časť dopestovanej úrody technologicky spracováva na rozličné konzervárenské produkty. Cieľom každého výrobcu potravín by mala byť produkcia kvalitných a zdravých potravín. To je však možné iba za predpokladu, že výrobca bude dokonale poznať procesy a zmeny v obsahu nutrične významných zložiek, ktoré počas priemyselného spracovania nastávajú a následne bude optimalizovať proces výroby a tým minimalizovať negatívne dopady spracovania na kvalitu potravín. Habilitačná práca sa zaoberá štúdiom zmien v obsahu významných bioaktívnych látok rajčiaka jedlého, ktoré nastávajú počas technológie spracovania na rajčiakové produkty a možnosťami minimalizácie týchto zmien cez úpravu a reguláciu dôležitých prvkov v technológii spracovania. V úvode experimentálnej časti práce sme na základe ukazovateľov základného zloženia plodov a obsahu významných bioaktívnych látok rajčiaka porovnali kvalitu rôznych odrôd rajčiakov určených na priamy konzum a na priemyselné spracovanie a to v obsahu celkových karotenoidov a polyfenolov, doplnených o antioxidačnú aktivitu plodov. Vybrané odrody rajčiakov určené na priemyselné spracovanie sme spracovali na typické produkty z rajčiakov a to rajčiakovú šťavu, pretlak a sušené rajčiaky. V práci sme experimentálne potvrdili, že z pohľadu minimalizácie strát nutrične významných zložiek v procese teplovzdušného sušenia rajčiakov je nevyhnutné venovať zvýšenú pozornosť voľbe optimálnej teploty sušenia a to nielen z hľadiska zachovania dostatočného progresu teplovzdušného sušenia, ale aj z hľadiska účinného zamedzenia intenzívnej oxidácie produktov. Technológia sušenia pri teplote 70 °C sa vyznačuje významne lepšou bilanciou v obsahu celkových karotenoidov, polyfenolov a antioxidačnej aktivity ako technológia sušenia pri nižších teplotách. Efektívny spôsob minimalizácie strát v procese sušenia predstavujú rôzne spôsoby ošetrenia plodov pred samotným sušením antioxidačne pôsobiacimi roztokmi. Za týmto účelom boli testované roztoky kyseliny askorbovej, citrónovej a octovej, roztok disiričitanu draselného, sacharózy a chloridu sodného. Najvyššiu účinnosť vo vzťahu k retencii nutrične významných zložiek vykazoval 1 % roztok kyseliny askorbovej. V procese výroby rajčiakového pretlaku sme zistili pokles obsahu celkových karotenoidov a polyfenolov už v etape získavania rajčiakovej šťavy. Porovnaním technológie zahusťovania bez a za prístupu kyslíka bola detegovaná výrazne lepšia nutričná hodnota výsledného produktu pri aplikácii vákuovej technológie zahusťovania.
Key words:rajčiak jedlý, karotenoidy, polyfenoly, sušenie, zahusťovanie

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited