Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Alena Andrejiová, PhD.
Identification number: 1550
University e-mail: alena.andrejiova [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Vegetable Production (FZKI)

     
     
     
     
Publications     
     
Supervised theses     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.State
Final thesis
Details
1.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): MSc. Samuel Adamec
Application effect of selected biological preparations on the quantitative and qualitative parameters of sweet pepper (Capsicum annuum L.) in the organic farming system
May 2018
Displaying the final thesis
2.
Final thesis is in progress
DisTWritten by (author): MSc. Samuel Adamec
Vplyv vybraných ekologických biostimulantov na kvantitatívne a kvalitatívne parametre cibule kuchynskej (Allium cepa L.) a ľuľka zemiakového (Solanum tuberosum L.)
September 2021
Displaying the final thesis
3.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): MSc. Samuel Adamec
Význam mykorízy pri pestovaní zeleniny
May 2016
Displaying the final thesis
4.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Helena Augustínová
Overovanie biostimulátorov na kvantitatívne a kvalitatívne parametre papriky zeleninovej (Capsicum annuum L.)
May 2017
Displaying the final thesis
5.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Matúš Bača
Vplyv foliárnej aplikácie selénu na obsah významných bioaktívnych látok v plodoch rajčiaka jedlého (Lycopersicon esculentum Mill.)
May 2014
Displaying the final thesis
6.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Alžbeta Bartková
Hodnotenie výskytu háďatiek a roztočov na cesnaku kuchynskom (Allium sativum sk. Sativum)
May 2019
Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Eleonóra Bartuseková
Hodnotenie odrodových znakov vybraných odrôd papriky zeleninovej (Capsicum annum L.)
May 2012
Displaying the final thesis
8.Final thesis is in progress
BT
Written by (author): Lenka Benzová
Overovanie vybraných pôdnych biostimulantov pri pestovaní mrkvy obyčajnej (Daucus carota susp. Sativus (Hoffm.) Arcang.)
May 2021
Displaying the final thesis
9.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Peter Bernáth
Hodnotenie koreňových hľúz jakona (Smallanthus sonchifolius)
May 2012Displaying the final thesis
10.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jaroslav Dovec
Vplyv odrody na obsah chlorofylu a kyseliny listovej v špenáte siatom (Spinacia oleracea L.)
May 2012Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Miroslava Dudová
Realizácia trvalkového záhonu v priestoroch Katedry zeleninárstva v nadväznosti na vzorkovnicu koreninových a aromatických rastlín
May 2016
Displaying the final thesis
12.
Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Vladimír Ďurický
Vplyv listového hnojiva CAMPOFORT forte na úrodu a kvalitu vybraných odrôd kapusty pekinskej (Brassica pekinensis ( LOUR.) RUPR.)
June 2011
Displaying the final thesis
13.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marcel Golian, PhD.
Návrh rýchliarne hlivy ustricovitej (Pleurotus ostreatus (Jacq.) P. Kumm.)
May 2014
Displaying the final thesis
14.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Michal Gráf
Netradičné druhy listovej zeleniny
June 2013Displaying the final thesis
15.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Eva Henčelová
Hodnotenie morfologických znakov a vybraných kvantitatívnych a kvalitatívnych parametrov tekvice mošusovej (Cucurbita moschata Duch.)
May 2014Displaying the final thesis
16.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Eva Henčelová
Vplyv odrody a stupňa zrelosti na obsah karotenoidov v plodoch papriky zeleninovej (Capsicum annuum L.)
May 2012
Displaying the final thesis
17.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Daniela Kamenická
Dynamika obsahu celkových karotenoidov a vitamínu C v čerstvých plodoch tekvice mošusovej (Cucurbita moschata Duch.) a po tepelnom spracovaní
May 2015
Displaying the final thesis
18.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Peter Keller
Ekologické pestovanie zeleniny na Slovensku
June 2013
Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Stanislav Kocman
Integrované pestovanie zeleniny na Slovensku
May 2011
Displaying the final thesis
20.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Stanislav Kocman
Porovnanie pestovania vybraných druhov zeleniny v integrovanom a v konvenčnom systéme.
May 2013
Displaying the final thesis
21.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Natália Kohútová
Vplyv odrody na obsah chlorofylu v špenáte siatom (Spinacia oleracea L.)
May 2013
Displaying the final thesis
22.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jozef Kolník
Produkcia mladých rastlín zeleniny
May 2015
Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Jozef Kolník
Produkcia naklíčených semien a výhonkov
May 2013
Displaying the final thesis
24.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lukáš Kubáň
Hodnotenie morfologických znakov vybraných odrôd rajčiaka jedlého (Lycopersicon esculentum Mill.)
May 2015Displaying the final thesis
25.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Lukáš Kubáň
Zhodnotenie vplyvu foliárnej aplikácie selénu na kvantitatívne a kvalitatívne parametre plodov rajčiaka jedlého (Lycopersicon esculentum Mill.) a rajčinovej šťavy
May 2017Displaying the final thesis
26.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lucia Kurčová
Hodnotenie morfologických znakov a kvantitatívnych parametrov vybraných odrôd tekvice cuketovej (Cucurbita pepo var. giromontiina)
May 2014
Displaying the final thesis
27.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lucia Kurčová
Overovanie prípravku Ekobooster 2 pri pestovaní vybraných druhov listovej zeleniny
May 2016
Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Bc. Petra Kuzmová
Využitie huby Trichoderma harzianum v zeleninárstve
May 2016
Displaying the final thesis
29.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Martina Kvasničáková
Zeleninové záhony
May 2016
Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Miroslav Marták
Overovanie vhodnosti pestovania vybraných srbských odrôd rajčiaka jedlého (Lycopersicon esculentum Mill.) v podmienkach západného Slovenska
May 2015Displaying the final thesis
31.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Miroslav Marták
Vrúbľovanie plodovej zeleniny
June 2013
Displaying the final thesis
32.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Bc. Martin Mihaľ
Hodnotenie morfologických znakov a kvantitatívnych parametrov vybraných odrôd rebarbory vlnitej (Rheum rhabarbarum L.)
May 2020Displaying the final thesis
33.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Martin Mihaľ
Hodnotenie morfologických znakov a kvantitatívnych parametrov vybraných odrôd rebarbory vlnitej (Rheum rhabarbarum L.)
May 2020Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jarmila Molnárová
Zhodnotenie kvality vybraných druhov liečivých rastlín z domácej a zahraničnej produkcie použitých pri výrobe čajovín vo firme Herbex s.r.o.
May 2016
Displaying the final thesis
35.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Andrea Muráriková
Vplyv diferencovanej výživy na obsah významných bioaktívnych látok v plodoch rajčiaka jedlého (Lycopersicon esculentum Mill.) a v rajčiakovej šťave
May 2013
Displaying the final thesis
36.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Andrea Muráriková
Vplyv mulčovacích materiálov na výšku úrody papriky zeleninovej (Capsicum annuum L.)
May 2011
Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Slavomír Ondrušek
Možnosti pestovania papriky ročnej (Capsicum annuum L.) v severných podmienkach Slovenska
May 2020
Displaying the final thesis
38.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Zuzana Pacoňová
Zelenina – významný zdroj kyseliny listovej
June 2013
Displaying the final thesis
39.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Narayan Pajerchin
Overovanie prípravku Symbivit pri pestovaní rajčiaka jedlého (Lycopersicon esculentum Mill.)
April 2016
Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Narayan Pajerchin
Pestovateľské substráty v zeleninárskej výrobe
May 2014
Displaying the final thesis
41.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Gabriela Paulíková
Produkcia minizeleniny na Slovensku a v Európskej únii
May 2014
Displaying the final thesis
42.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Gabriela Paulíková
Vplyv diferencovanej výživy selénom na obsah významných bioaktívnych látok v plodoch rajčiaka jedlého (Lycopersicon esculentum Mill.) a v rajčiakovej šťave
May 2016Displaying the final thesis
43.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Barbora Petrovová
Hodnotenie kvalitatívnych parametrov srbských odrôd papriky ročnej (Capsicum annuum L.)
May 2015Displaying the final thesis
44.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Klára Petřeková
Hodnotenie morfologických znakov a kvantitatívnych parametrov vybraných odrôd tekvice mošusovej (Cucurbita moschata Duch.)
May 2018
Displaying the final thesis
45.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Peter Pinček
Overovanie prípravku Alginure pri pestovaní tekvice cuketovej (Cucurbita pepo sk. Giromontiina)
May 2017
Displaying the final thesis
46.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Peter Pinček
Overovanie prípravku Transformer pri pestovaní petržlenu záhradného koreňového (Petroselinum crispum sk. Radicosum)
May 2019
Displaying the final thesis
47.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martina Resutiková
Hodnotenie morfologických znakov a vybraných znakov kvality kapusty pekinskej (Brassica pekinensis (Lour.) Rupr.)
May 2013
Displaying the final thesis
48.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Peter Slobodník
Hodnotenie kvality hrášku na základe fyzikálnych a chemických ukazovateľov
May 2012
Displaying the final thesis
49.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Jozef Súlovský
Biologická ochrana zeleniny
May 2015Displaying the final thesis
50.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Marek Šemnicer
Alternatívne systémy pestovania zeleniny
May 2015
Displaying the final thesis
51.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marek Šemnicer
Hodnotenie vplyvu foliárnej výživy na vybrané kvantitatívne a kvalitatívne parametre kukurice cukrovej (Zea mays sk. Saccharata)
May 2017
Displaying the final thesis
52.
Final thesis is in progress
DT
Written by (author): Bc. Juraj Švihra
Overovanie listového biostimulantu na báze aminokyselín pri pestovaní vybraných druhov zeleniny
April 2021
Displaying the final thesis
53.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Kristína Uhrová
Rajčiak jedlý (Lycopersicon esculentum Mill.) - významný zdroj karotenoidov
June 2013
Displaying the final thesis
54.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Kristína Uhrová
Vplyv genotypu a diferencovanej výživy na obsah významných bioaktívnych látok v plodoch rajčiaka jedlého (Lycopersicon esculentum Mill.)
May 2015Displaying the final thesis
55.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Dominika Vargová
Zelenina - významný zdroj kyseliny listovej
May 2014
Displaying the final thesis
56.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Simona Žolnerová
Hodnotenie fyzikálnych parametrov u vybraných odrôd tekvice mošusovej (Cucurbita moschata Duch.)
May 2019
Displaying the final thesis
57.Final thesis is submittedBT
Written by (author): Simona Žolnerová
Hodnotenie fyzikálnych parametrov u vybraných odrôd tekvice mošusovej (Cucurbita moschata Duch.)
May 2020Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress