Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Alena Andrejiová, PhD.
Identifikační číslo: 1550
Univerzitní e-mail: alena.andrejiova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra zeleninárstva (FZKI)
Vedoucí pracoviště - Katedra zeleninárstva (FZKI)

Kontakty
     
Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace          
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
Vplyv odrody na obsah chlorofylu v špenáte siatom (Spinacia oleracea L.)
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Oponent:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

Název práce:
Vplyv odrody na obsah chlorofylu v špenáte siatom (Spinacia oleracea L.)
Abstrakt:
V poľnom pokuse s 9 odrodami špenátu siateho bol analyzovaný obsah chlorofylu a a chlorofylu b v listoch špenátu. Maloparcelkový pokus bol založený v Botanickej záhrade Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre v roku 2010. Ako extrakčné činidlo sme použili acetón. Extrakcie chlorofylu a a b boli analyzované metódou UV-VIS spektrofotometrie Jenway pri vlnovej dĺžke 664 and 649,5 nm. Najvyšší obsah chlorofylu a sme zistili u odrody Monores (765,6 mg.kg-1), najnižší u odrody Bolero (498,2 mg.kg-1). Najvyššia výťažnosť chlorofylu b bola rovnako u odrody Monores (1352,3 mg.kg-1) a najnižšia u odrody Bolero (890,7 mg.kg-1). Vplyv odrody na obsah chlorofylu a, b v listoch špenátu bol štatisticky vysoko preukazný.
Klíčová slova:
špenát, chlorofyl, spektrofotometria

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně