Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Alena Andrejiová, PhD.
Identifikační číslo: 1550
Univerzitní e-mail: alena.andrejiova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra zeleninárstva (FZKI)
Vedoucí pracoviště - Katedra zeleninárstva (FZKI)

Kontakty
     
Výuka
     
Závěrečná práce     Projekty     
     
     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:
Význam mykorízy pri pestovaní zeleniny
Autor:
MSc. Samuel Adamec
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Oponent:doc. Ing. Jana Maková, PhD.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:
Význam mykorízy pri pestovaní zeleniny
Abstrakt:
Cieľom bakalárskej práce bolo zostaviť prehľad o súčasnom riešení problematiky využitia mykorízy pri pestovaní zeleniny. Z roka na rok pribúdajú po celom svete pôdy znehodnotené obsahom ťažkých kovov, nadmerným obsahom solí či nedostatkom vlahy a dostupných živín, čím ubúdajú plochy, kde sa zelenina v minulosti pestovala. Záhradníci musia taktiež bojovať so stále novými odolnejšími kmeňmi pôdnych patogénov, pričom chemická ochrana nebýva vždy najšťastnejším riešením z hľadiska ľudského zdravia a ochrany životného prostredia. Úvodná kapitola je venovaná problematike mykorízy všeobecne, jej typom, dôležitých druhom mykoríznych húb pre oblasť zeleninárstva. Nasledujúce časti práce popisujú veľký význam využitia arbuskulárnych mykoríznych húb na zmiernenie abiotického a biotického stresu s prihliadnutím na využitie v zeleninárskej praxi. V podkapitolách sa práca zameriava na jednotlivé stresory a definuje mechanizmy mykoríznych húb, ktorými prispievajú k možnosti udržateľného poľnohospodárstva aj za výrazných stresových podmienok. Posledná a veľmi dôležitá časť práce poskytuje prehľad o výsledkoch mnohých výskumov zameraných na zvýšené výnosy a nutričnú kvalitu vyprodukovanej zeleniny po inokulácii zelenín mykoríznymi hubami. Taktiež sa venuje zlepšeniu príjmu fosforu a iných živín u mykoríznych rastlín. Inokulácia zeleniny mykoríznymi hubami má množstvo výhod vo všetkých smeroch. Rastliny sú vďaka rôznym mykoríznym hubám odolnejšie voči chorobám či pôdnym háďatkám, vykazujú vyššiu odolnosť voči suchu či chladu, a tiež aj lepší príjem živín. Zelenina inokulovaná mykoríznymi hubami vykazuje tiež výrazne vyššie úrody a vyššiu nutričnú kvalitu.
Klíčová slova:
abiotický stres, biotický stres, zelenina, mykorízne huby, živiny, úroda

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně