Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Alena Andrejiová, PhD.
Identification number: 1550
University e-mail: alena.andrejiova [at] uniag.sk
 

Contacts
     
Lesson     Final thesis     Projects
     
Publications
     
Bodies     Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Evaluation of the influence of foliar nutrition on selected quantitative and qualitative parameters of sweet corn
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Hodnotenie vplyvu foliárnej výživy na vybrané kvantitatívne a kvalitatívne parametre kukurice cukrovej (Zea mays sk. Saccharata)
Summary:
Cieľom diplomovej práce bolo zhodnotenie vplyvu foliárnej aplikácie hnojiva Tecnokel Amino Zn na vybrané kvantitatívne a kvalitatívne parametre kukurice cukrovej.Ďalším cieľom práce bolo sledovať dynamiku obsahu celkových cukrov v zrne u vybraných odrôd kukurice cukrovej vplyvom skladovania a mrazenia. V rámci poľného maloparcelkového pokusu, ktorý bol založený v Botanickej záhrade Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre v roku 2016, sme sledovali nasledovné odrody: Risingsun F1, Astronaut, ZHY 1312 OR, Escalate ZHY 0874 OV, SF681 a Overture. V pokuse sme sledovali dva varianty, a to kontrolný variant bez aplikácie listovej výživy a variant s aplikáciou listového hnojiva Tecnokel Amino Zn. V závislosti od odrody a variantu sme hodnotili celkovú úrodu, hmotnosť šúľkov, dĺžku šúľkov, počet zŕn v rade a počet radov v šúľku. Následne sme stanovili obsah celkových karotenoidov a cukrov v zrne. Pri hodnotení kvantitatívnych parametrov sme zistili, že najvyššiu priemernú dĺžku ako aj najväčší počet zŕn v rade dosahovala o Escalate v kontrolnom variante bez foliárnej výživy. Na základe štatistickej sme zistili, že sledované kvantitatívne parametre závisia predovšetkým od odrody kukurice cukrovej. Vply foliárnej výživy na kvantitatívne parametre sa nám nepotvrdil. Pri hodnotení výsledkov nutričných zmien v sledovaných odrodách sme dospeli k záveru, že foliárna výživa Tecnokel Amino Zn nemala pozitiívny vplyv na celkový obsah cukrov v sledovaných odrodách, taktiež sme zistili, odroda mala signifikantný vplyv na obsah cukrov v zrne kukurice cukrovej. Štatistickou analýzou sme zistili, že skladovanie malo preukazný vplyv na obsah celkových cukrov. Najvyšší obsah cukrov sme zaznamenali vo vzorkách po zmrazení. Pri vyhodnotení celkových karotenoidov sme zistili, že odroda a foliárna výživa nemala vplyv na celkový obsah karotenoidov.
Key words:kukurica cukrová, cukry, zinok, foliárna výživa

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited