Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Alena Andrejiová, PhD.
Identification number: 1550
University e-mail: alena.andrejiova [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Vegetable Production (FZKI)

     
     
Final thesis
          
     Bodies
     
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Habilitation thesis
Thesis title:
The effect of differentiated nutrition and genotype on the yield and the content of important bioactive substances in butternut squash (Cucurbita moschata Duch ex Poir.) and tomato (Lycopersicon esculentum Mill.)
Written by (author): doc. Ing. Alena Andrejiová, PhD.
Department:
Department of Vegetable Production (FZKI)
Opponent 1:
Opponent 2:
prof. Ing. Tomáš Lošák, PhD.
Opponent 3:doc. Ing. Martin Koudela, Ph.D.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vplyv diferencovanej výživy a genotypu na úrodu a obsah významných bioaktívnych látok v tekvici mošusovej (Cucurbita moschata Duch. ex Poir.) a rajčiaku jedlom (Lycopersicon esculentum Mill.)
Summary:Cieľom habilitačnej práce bolo vyhodnotiť vplyv výživy a genotypu na úrodu a obsah významných bioaktívnych látok v plodoch vybraných odrôd tekvice mošusovej (Cucurbita moschata Duch. ex Poir.) a rajčiaka jedlého (Lycopersicon esculentum Mill.) pri konvenčnom systéme pestovania v poľných podmienkach, ako aj dynamiku v ich obsahu v dôsledku tepelného spracovania. Za týmto účelom sme sledovali vybrané morfologické znaky a kvantitatívne parametre plodov tekvice mošusovej, dynamiku obsahu celkových karotenoidov a vitamínu C v plodoch tekvice mošusovej vplyvom skladovania a rôznych metód tepelného spracovania. Pre veľkovýrobné systémy pestovania za účelom priameho predaja plodov v čerstvom stave sú vhodné odrody hruškovitého tvaru plodu (Liscia, Orange, Hannah F1, UG 205 F1 a Waltham F1), ktoré dosahujú vysoké úrody veľkostne vyrovnaných plodov. Skladovanie plodov tekvice počas dvoch mesiacov malo vplyv na zvýšenie obsahu celkových karotenoidov a súčasne negatívne ovplyvnilo obsah vitamínu C v dužine plodov. Obsah celkových karotenoidov v dužine plodov tekvice mošusovej závisí predovšetkým od genotypu. V dôsledku všetkých foriem tepelnej úpravy došlo k výraznej redukcii obsahu vitamínu C v dužine hodnotených odrôd. V druhej časti práce sme hodnotili vplyv genotypu, diferencovanej výživy draslíkom, dusíkom a selénom na obsah vybraných bioaktívnych látok v plodoch rajčiaka jedlého a v rajčinovej šťave. Sledované hybridné odrody rajčiaka v poľných podmienkach v teplých polohách Slovenska dosahujú veľmi vysoké úrody. Významný faktor, od ktorého je podmienený obsah celkových karotenoidov, vitamínu C, celkových kyselín, polyfenolov a refraktoemtrická sušina v čerstvých plodoch rajčiaka je genotyp. Diferencovaná výživa draslíkom mala pozitívny vplyv na zvýšenie obsahu karotenoidov v čerstvých plodoch hodnotených odrôd rajčiaka jedlého. Foliárna aplikácia selénu vo forme selénanu sodného mala preukazný vplyv na zvýšenie obsahu selénu, ale neovplyvnila obsah celkových karotenoidov, vitamínu C a celkových kyselín v plodoch rajčiaka. Pri dávke 150 g.ha-1 selénu došlo k miernemu zvýšeniu obsahu celkových polyfenoov v plodoch, avšak sa štatisticky nepotvrdil pozitívny vplyv aplikácie selénu na zvýšenie celkovej antioxidačnej aktivity plodov. Po tepelnom spracovaní plodov na rajčinovú šťavu došlo k poklesu obsahu karotenoidov, vitamínu C a zvýšeniu obsahu refraktometrickej sušiny v porovnaní s ich obsahom v čerstvých plodoch.
Key words:
bioaktívne látky, úroda, tekvica mošusová, rajčiak jedlý, odroda

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited