Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Alena Andrejiová, PhD.
Identifikačné číslo: 1550
Univerzitný e-mail: alena.andrejiova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra zeleninárstva (FZKI)
Vedúca pracoviska - Katedra zeleninárstva (FZKI)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Habilitačná práca
Názov práce:Vplyv diferencovanej výživy a genotypu na úrodu a obsah významných bioaktívnych látok v tekvici mošusovej (Cucurbita moschata Duch. ex Poir.) a rajčiaku jedlom (Lycopersicon esculentum Mill.)
Autor: doc. Ing. Alena Andrejiová, PhD.
Pracovisko: Katedra zeleninárstva (FZKI)
Oponent 1:prof. Ing. Otto Ložek, CSc.
Oponent 2:prof. Ing. Tomáš Lošák, PhD.
Oponent 3:doc. Ing. Martin Koudela, Ph.D.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vplyv diferencovanej výživy a genotypu na úrodu a obsah významných bioaktívnych látok v tekvici mošusovej (Cucurbita moschata Duch. ex Poir.) a rajčiaku jedlom (Lycopersicon esculentum Mill.)
Abstrakt:Cieľom habilitačnej práce bolo vyhodnotiť vplyv výživy a genotypu na úrodu a obsah významných bioaktívnych látok v plodoch vybraných odrôd tekvice mošusovej (Cucurbita moschata Duch. ex Poir.) a rajčiaka jedlého (Lycopersicon esculentum Mill.) pri konvenčnom systéme pestovania v poľných podmienkach, ako aj dynamiku v ich obsahu v dôsledku tepelného spracovania. Za týmto účelom sme sledovali vybrané morfologické znaky a kvantitatívne parametre plodov tekvice mošusovej, dynamiku obsahu celkových karotenoidov a vitamínu C v plodoch tekvice mošusovej vplyvom skladovania a rôznych metód tepelného spracovania. Pre veľkovýrobné systémy pestovania za účelom priameho predaja plodov v čerstvom stave sú vhodné odrody hruškovitého tvaru plodu (Liscia, Orange, Hannah F1, UG 205 F1 a Waltham F1), ktoré dosahujú vysoké úrody veľkostne vyrovnaných plodov. Skladovanie plodov tekvice počas dvoch mesiacov malo vplyv na zvýšenie obsahu celkových karotenoidov a súčasne negatívne ovplyvnilo obsah vitamínu C v dužine plodov. Obsah celkových karotenoidov v dužine plodov tekvice mošusovej závisí predovšetkým od genotypu. V dôsledku všetkých foriem tepelnej úpravy došlo k výraznej redukcii obsahu vitamínu C v dužine hodnotených odrôd. V druhej časti práce sme hodnotili vplyv genotypu, diferencovanej výživy draslíkom, dusíkom a selénom na obsah vybraných bioaktívnych látok v plodoch rajčiaka jedlého a v rajčinovej šťave. Sledované hybridné odrody rajčiaka v poľných podmienkach v teplých polohách Slovenska dosahujú veľmi vysoké úrody. Významný faktor, od ktorého je podmienený obsah celkových karotenoidov, vitamínu C, celkových kyselín, polyfenolov a refraktoemtrická sušina v čerstvých plodoch rajčiaka je genotyp. Diferencovaná výživa draslíkom mala pozitívny vplyv na zvýšenie obsahu karotenoidov v čerstvých plodoch hodnotených odrôd rajčiaka jedlého. Foliárna aplikácia selénu vo forme selénanu sodného mala preukazný vplyv na zvýšenie obsahu selénu, ale neovplyvnila obsah celkových karotenoidov, vitamínu C a celkových kyselín v plodoch rajčiaka. Pri dávke 150 g.ha-1 selénu došlo k miernemu zvýšeniu obsahu celkových polyfenoov v plodoch, avšak sa štatisticky nepotvrdil pozitívny vplyv aplikácie selénu na zvýšenie celkovej antioxidačnej aktivity plodov. Po tepelnom spracovaní plodov na rajčinovú šťavu došlo k poklesu obsahu karotenoidov, vitamínu C a zvýšeniu obsahu refraktometrickej sušiny v porovnaní s ich obsahom v čerstvých plodoch.
Kľúčové slová:bioaktívne látky, úroda, tekvica mošusová, rajčiak jedlý, odroda

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene