Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Rastislav Mikuš, PhD.
Identification number: 1551
University e-mail: rastislav.mikus [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
Chief official - Department of Quality and Engineering Technologies (TF)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Urban Abrhan
Analýza vybraných vlastností práškových návarov
May 2013Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Adamík
Využitie 3D technológie na hodnotenie opotrebenia
May 2018Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Balaga
Optimalizácia patentovacích rýchlostí
April 2015Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Balaga
Vplyv zmeny teploty na mechanické vlastnosti polyetylénu s vysokou hustotou
May 2017Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Filip Baláž
Metalografické hodnotenie tvrdonávarových materiálov
April 2016Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Ballay
Hodnotenie kvality vybraného výrobku
April 2011Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Marián Bencz
Metódy vyhodnocovania kvality v SMT výrobnom procese
May 2011Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marek Bernát
Vplyv parametrov zvárania na kvalitu zvarových spojov
May 2017Displaying the final thesis
9.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Matej Biely
Možnosti spájania polymérnych materiálov
April 2020Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Bolczek
Vplyv procesu ťahania na aspekt drôtu po skúške krutom
April 2012Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Bolczek
Vplyv teploty drôtu pri ťahaní na plasticitu vysokouhlíkových drôtov
May 2014Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Gabriel Bombicz
Vplyv kvality polyfúznych zvarov na parametre prúdenia kvapaliny v polypropylénovom potrubí
April 2016Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Černák
Konštrukčné a materiálové riešenie odrezávača toku jogurtu
May 2016Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Roman Čulík
Hodnotenie zvariteľnosti rôznych druhov ocelí
April 2019Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Anton Čurgali
Optimalizácia materiálového toku vo výrobnej prevádzke
April 2011Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marián Daniš
Metalografia ocelí - vzorkovnica
May 2012Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Juraj Ďuriš
Skúšky indentačnej lomovej húževnatosti práškových tvrdonávarových materiálov
April 2011Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Eisner
Spôsobilosť skúšobného systému merania prietoku
April 2011Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Adam Gubov
Hodnotenie kvality zvarových spojov vybraných materiálov
May 2019Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Branislav Havlik
Plánovanie projektu výstavby barbotážnej veže
April 2012Displaying the final thesis
21.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Lukáš Hladký
Hodnotenie kvality výrobkov produkovaných na vstrekolisoch
April 2020Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ivan Hlaváč
Modelovanie deformačných procesov v materiáloch
May 2013Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Imrich Horváth
Analýza možností znižovania opotrebenia pôduspracujúcich nástrojov
April 2013Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Imrich Horváth
Vplyv štruktúry a vlastnosti návaru na odolnosť reznej hrany proti opotrebeniu
May 2015Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Peter Horváth
Bezkontaktné metódy hodnotenia ostrí rezných nástrojov
April 2018Displaying the final thesis
26.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Bc. Peter Horváth
Bezkontaktné metódy hodnotenia ostrí rezných nástrojov
April 2017Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lukáš Hubinský
Vplyv umiestnenia návaru na odolnosť reznej hrany proti opotrebeniu
May 2015Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Viktor Hužvár
Deformačné procesy pri tvárnení ocelí
April 2012Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Janček
Návrh zariadenia na skúšky únavy
April 2011Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Miroslav Jaška
Lomové správanie sa materiálov – vzorkovnica
April 2014Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miroslav Jaška
Vplyv parametrov navárania na štruktúru a vlastnosti návaru
May 2016Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ľudovít Kováč
Metódy zisťovania modulov pružnosti materiálov
May 2011Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ľudovít Kováč
Návrh zariadenia na zisťovanie modulu pružnosti materiálov
May 2013Displaying the final thesis
34.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Pavol Kováč
Skúšky mechanických a tribologických vlastnosti pretavovaných vrstiev na báze dusíka
April 2020Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Pavol Kováč
Tribologické skúšky pretavovaných vrstiev
May 2018Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matúš Kramár
Využitie nedeštruktívnych skúšok pri hodnotení kvality zvarových spojov
April 2017Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Vladimír Kubíček
Implementácia integrovaného manažérskeho systému vo výrobnej organizácii
May 2014Displaying the final thesis
38.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Miroslav Kucej
Využitie kompozitných materiálov v automobilovom priemysle
April 2020Displaying the final thesis
39.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Milan Kvarda
Metódy fyzikálneho modelovania interakcií nástroja s pôdou
April 2016Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ivana Lacková
Analýza spôsobilosti procesu vo výrobnej organizácii
May 2014Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Karol Lakatos
Skúšky prekaliteľnosti ocelí
September 2011Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marek Ligač
Hodnotenie kvalitatívnych parametrov manipulačnej techniky
April 2015Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jaroslav Lukáčik
Hodnotenie kvality vo výrobnom podniku
May 2012Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Meňhart
Vplyv teploty na zvariteľnosť obalových materiálov v medicínskej výrobe
May 2011Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Meňhart
Vplyv vybraných parametrov na zvariteľnosť medicínskych obalových materiálov
May 2013Displaying the final thesis
46.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Ladislav Ment
Návrh zariadenia na skúšky dynamického abrazívneho opotrebenia
April 2020Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Daniel Michela
Hodnotenie kvality zvarov polymérnych materiálov
April 2019Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Vladimír Minárik
Spôsobilosť výrobného procesu
January 2011Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Miroslav Mócik
Možnosti simulovania rázového abrazívneho opotrebenia
April 2015Displaying the final thesis
50.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Arpád Nagy
Použitie FDS skrutiek v automobilovom priemysle
May 2018Displaying the final thesis
51.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Stanislav Omasta
Opotrebenie pôduspracujúcich nástrojov s dvojvrstvou
April 2011Displaying the final thesis
52.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Matej Ondrejovič
Technológie spracovania polymérnych materiálov
April 2020Displaying the final thesis
53.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Juraj Ovečka
Hodnotenie spôsobilosti výrobného zariadenia
May 2012Displaying the final thesis
54.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Marek Paták
Kontrola kvality zvarov pomocou NDT metód
May 2018Displaying the final thesis
55.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Pataky
Vplyv technologických parametrov zvárania na kvalitu bodových zvarov
May 2015Displaying the final thesis
56.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Marián Prokop
Hodnotenie kvality zvarových spojov pomocou metalografických skúšok
May 2011Displaying the final thesis
57.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petra Repáňová
Hodnotenie kvality zvarov vybraného výrobku
May 2016Displaying the final thesis
58.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marián Riegel
Tribologické vlastnosti práškových tvrdonávarových materiálov na báze NiCrBSi
April 2011Displaying the final thesis
59.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Gabriel Roško
Hodnotenie kvality zvarových spojov
May 2017Displaying the final thesis
60.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Gabriel Roško
Nedeštruktívne skúšky zvarových spojov
April 2015Displaying the final thesis
61.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Rusznák
Metalografické hodnotenie zvarových spojov
April 2013Displaying the final thesis
62.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Rusznák
Vplyv obsahu uhlíka v základnom materiáli na štruktúru a vlastnosti zvarového spoja
May 2015Displaying the final thesis
63.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jozef Sabo
Zavedenie novej výroby vo výrobnej organizácii
May 2014Displaying the final thesis
64.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jozef Sabo
Zlepšovanie kvality vo výrobnej organizácii
April 2012Displaying the final thesis
65.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jozef Slávik
Vplyv chemického zloženia tvrdonávarov na ich odolnosť proti opotrebeniu
April 2011Displaying the final thesis
66.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ondrej Snovák
Analýza manipulačných procesov vo výrobni asfaltových zmesí
April 2015Displaying the final thesis
67.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Snovák
Analýza spôsobilosti výrobného procesu
April 2013Displaying the final thesis
68.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Snovák
Vplyv procesu oplachovania na kvalitu výrobkov
May 2015Displaying the final thesis
69.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Marko Szabo
Návrh zariadenia na čelnú skúšku prekaliteľnosti
April 2020Displaying the final thesis
70.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Viliam Szabó
Metalografické hodnotenie návarových materiálov
May 2014Displaying the final thesis
71.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Viliam Szabó
Únavové skúšky materiálov
April 2012Displaying the final thesis
72.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Adam Šebök
Zhodnotenie využitia konzervačných prípravkov používaných pri formách na výrobu plastových dielov
April 2020Displaying the final thesis
73.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Lukáš Šiška
Určovanie modulu pružnosti tvrdonávarových materiálov
April 2017Displaying the final thesis
74.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Radovan Šoška, PhD.
Prevádzkové skúšky pôduspracujúcich nástrojov s dvojvrstvou
May 2013Displaying the final thesis
75.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ján Ťapuš
Metódy merania ostrí rezných nástrojov
April 2012Displaying the final thesis
76.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ján Ťapuš
Prevádzkové skúšky pôduspracujúcich nástrojov s dvojvrstvou
May 2014Displaying the final thesis
77.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Tomáš Valášek
Zisťovanie mechanických a technologických vlastností plechov
May 2013Displaying the final thesis
78.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Valček
Logistika servisných podnikov a útvarov
May 2011Displaying the final thesis
79.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Valček
Vývoj nákladov na servisné činnosti vo vybranej organizácii
May 2013Displaying the final thesis
80.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Matej Vitek
Metóda RIPRAN
April 2012Displaying the final thesis
81.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Weisová
Hodnotenie kvality výroby laminátových obalov
May 2017Displaying the final thesis
82.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Patrik Židulják
Mechanické vlastnosti ocelí
April 2020Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress