Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Rastislav Mikuš, PhD.
Identifikačné číslo: 1551
Univerzitný e-mail: rastislav.mikus [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
Vedúci pracoviska - Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Urban Abrhan
Analýza vybraných vlastností práškových návarov
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Adamík
Využitie 3D technológie na hodnotenie opotrebenia
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Tomáš Balaga
Optimalizácia patentovacích rýchlostí
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Balaga
Vplyv zmeny teploty na mechanické vlastnosti polyetylénu s vysokou hustotou
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Filip Baláž
Metalografické hodnotenie tvrdonávarových materiálov
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Ballay
Hodnotenie kvality vybraného výrobku
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Marián Bencz
Metódy vyhodnocovania kvality v SMT výrobnom procese
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marek Bernát
Vplyv parametrov zvárania na kvalitu zvarových spojov
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Matej Biely
Možnosti spájania polymérnych materiálov
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martin Bolczek
Vplyv procesu ťahania na aspekt drôtu po skúške krutom
apríl 2012Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Bolczek
Vplyv teploty drôtu pri ťahaní na plasticitu vysokouhlíkových drôtov
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Gabriel Bombicz
Vplyv kvality polyfúznych zvarov na parametre prúdenia kvapaliny v polypropylénovom potrubí
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Černák
Konštrukčné a materiálové riešenie odrezávača toku jogurtu
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Roman Čulík
Hodnotenie zvariteľnosti rôznych druhov ocelí
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Anton Čurgali
Optimalizácia materiálového toku vo výrobnej prevádzke
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marián Daniš
Metalografia ocelí - vzorkovnica
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Juraj Ďuriš
Skúšky indentačnej lomovej húževnatosti práškových tvrdonávarových materiálov
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Eisner
Spôsobilosť skúšobného systému merania prietoku
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Adam Gubov
Hodnotenie kvality zvarových spojov vybraných materiálov
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Branislav Havlik
Plánovanie projektu výstavby barbotážnej veže
apríl 2012Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Lukáš Hladký
Hodnotenie kvality výrobkov produkovaných na vstrekolisoch
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ivan Hlaváč
Modelovanie deformačných procesov v materiáloch
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Imrich Horváth
Analýza možností znižovania opotrebenia pôduspracujúcich nástrojov
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Imrich Horváth
Vplyv štruktúry a vlastnosti návaru na odolnosť reznej hrany proti opotrebeniu
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Peter Horváth
Bezkontaktné metódy hodnotenia ostrí rezných nástrojov
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Bc. Peter Horváth
Bezkontaktné metódy hodnotenia ostrí rezných nástrojov
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lukáš Hubinský
Vplyv umiestnenia návaru na odolnosť reznej hrany proti opotrebeniu
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Viktor Hužvár
Deformačné procesy pri tvárnení ocelí
apríl 2012Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Janček
Návrh zariadenia na skúšky únavy
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Miroslav Jaška
Lomové správanie sa materiálov – vzorkovnica
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Miroslav Jaška
Vplyv parametrov navárania na štruktúru a vlastnosti návaru
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ľudovít Kováč
Metódy zisťovania modulov pružnosti materiálov
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ľudovít Kováč
Návrh zariadenia na zisťovanie modulu pružnosti materiálov
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Pavol Kováč
Skúšky mechanických a tribologických vlastnosti pretavovaných vrstiev na báze dusíka
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Pavol Kováč
Tribologické skúšky pretavovaných vrstiev
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Matúš Kramár
Využitie nedeštruktívnych skúšok pri hodnotení kvality zvarových spojov
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Vladimír Kubíček
Implementácia integrovaného manažérskeho systému vo výrobnej organizácii
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Miroslav Kucej
Využitie kompozitných materiálov v automobilovom priemysle
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Milan Kvarda
Metódy fyzikálneho modelovania interakcií nástroja s pôdou
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
40.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ivana Lacková
Analýza spôsobilosti procesu vo výrobnej organizácii
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
41.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Karol Lakatos
Skúšky prekaliteľnosti ocelí
september 2011Zobrazenie záverečnej práce
42.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Marek Ligač
Hodnotenie kvalitatívnych parametrov manipulačnej techniky
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
43.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jaroslav Lukáčik
Hodnotenie kvality vo výrobnom podniku
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
44.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martin Meňhart
Vplyv teploty na zvariteľnosť obalových materiálov v medicínskej výrobe
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
45.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Meňhart
Vplyv vybraných parametrov na zvariteľnosť medicínskych obalových materiálov
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
46.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Ladislav Ment
Návrh zariadenia na skúšky dynamického abrazívneho opotrebenia
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
47.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Daniel Michela
Hodnotenie kvality zvarov polymérnych materiálov
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
48.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Vladimír Minárik
Spôsobilosť výrobného procesu
január 2011Zobrazenie záverečnej práce
49.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Miroslav Mócik
Možnosti simulovania rázového abrazívneho opotrebenia
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
50.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Arpád Nagy
Použitie FDS skrutiek v automobilovom priemysle
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
51.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Stanislav Omasta
Opotrebenie pôduspracujúcich nástrojov s dvojvrstvou
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
52.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Matej Ondrejovič
Technológie spracovania polymérnych materiálov
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
53.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Juraj Ovečka
Hodnotenie spôsobilosti výrobného zariadenia
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
54.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Marek Paták
Kontrola kvality zvarov pomocou NDT metód
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
55.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Pataky
Vplyv technologických parametrov zvárania na kvalitu bodových zvarov
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
56.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Marián Prokop
Hodnotenie kvality zvarových spojov pomocou metalografických skúšok
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
57.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Petra Repáňová
Hodnotenie kvality zvarov vybraného výrobku
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
58.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marián Riegel
Tribologické vlastnosti práškových tvrdonávarových materiálov na báze NiCrBSi
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
59.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Gabriel Roško
Hodnotenie kvality zvarových spojov
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
60.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Gabriel Roško
Nedeštruktívne skúšky zvarových spojov
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
61.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Peter Rusznák
Metalografické hodnotenie zvarových spojov
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
62.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Rusznák
Vplyv obsahu uhlíka v základnom materiáli na štruktúru a vlastnosti zvarového spoja
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
63.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jozef Sabo
Zavedenie novej výroby vo výrobnej organizácii
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
64.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jozef Sabo
Zlepšovanie kvality vo výrobnej organizácii
apríl 2012Zobrazenie záverečnej práce
65.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jozef Slávik
Vplyv chemického zloženia tvrdonávarov na ich odolnosť proti opotrebeniu
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
66.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ondrej Snovák
Analýza manipulačných procesov vo výrobni asfaltových zmesí
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
67.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Peter Snovák
Analýza spôsobilosti výrobného procesu
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
68.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Snovák
Vplyv procesu oplachovania na kvalitu výrobkov
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
69.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Marko Szabo
Návrh zariadenia na čelnú skúšku prekaliteľnosti
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
70.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Viliam Szabó
Metalografické hodnotenie návarových materiálov
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
71.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Viliam Szabó
Únavové skúšky materiálov
apríl 2012Zobrazenie záverečnej práce
72.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Adam Šebök
Zhodnotenie využitia konzervačných prípravkov používaných pri formách na výrobu plastových dielov
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
73.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Lukáš Šiška
Určovanie modulu pružnosti tvrdonávarových materiálov
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
74.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Radovan Šoška, PhD.
Prevádzkové skúšky pôduspracujúcich nástrojov s dvojvrstvou
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
75.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ján Ťapuš
Metódy merania ostrí rezných nástrojov
apríl 2012Zobrazenie záverečnej práce
76.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ján Ťapuš
Prevádzkové skúšky pôduspracujúcich nástrojov s dvojvrstvou
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
77.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Tomáš Valášek
Zisťovanie mechanických a technologických vlastností plechov
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
78.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Peter Valček
Logistika servisných podnikov a útvarov
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
79.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Valček
Vývoj nákladov na servisné činnosti vo vybranej organizácii
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
80.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Matej Vitek
Metóda RIPRAN
apríl 2012Zobrazenie záverečnej práce
81.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jana Weisová
Hodnotenie kvality výroby laminátových obalov
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
82.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Patrik Židulják
Mechanické vlastnosti ocelí
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná