Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Rastislav Mikuš, PhD.
Identification number: 1551
University e-mail: rastislav.mikus [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
Chief official - Department of Quality and Engineering Technologies (TF)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Year:
Order by:

The selected person is an author of the following publications.

Ord.PublicationsCode KPČDescription KPČYearDetails
1.Automatizované zariadenie na ošetrenie paznechtov oviec a kôz s regulovaným mechatronickým pohonom: patent č. 288632 : dátum oznámenia o udelení patentu 8.1.2019
Žarnovský, Jozef -- Božek, Pavol -- Abramov, Ivan -- Nikitin, Yu.R. -- Kováč, Ivan -- Mikuš, Rastislav -- Kročko, Vladimír
Automatizované zariadenie na ošetrenie paznechtov oviec a kôz s regulovaným mechatronickým pohonom: patent č. 288632 : dátum oznámenia o udelení patentu 8.1.2019. ŽARNOVSKÝ, J. -- BOŽEK, P. -- ABRAMOV, I. -- NIKITIN, Y. -- KOVÁČ, I. -- MIKUŠ, R. -- KROČKO, V.
AGJAutorské osvedčenia, patenty, objavy2019Details
2.Impact of welding quality on fluid flow in polypropylene pipeline
Mikuš, Rastislav -- Bombicz, Gabriel
Vplyv kvality zvarov na prúdenie kvapaliny v polypropylénovom potrubí = Impact of welding quality on fluid flow in polypropylene pipeline. In Bezpečnosť - kvalita - spoľahlivosť. Košice: Technická univerzita, 2019, p. 200--205. ISBN 978-80-553-3289-5 (brož.).
AFBPublikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách2019Details
3.Vibration diagnostics of CNC machining center spindle
Žarnovský, Jozef -- Kováč, Ivan -- Mikuš, Rastislav -- Fries, Jiří -- Mošať, Matúš
Vibration diagnostics of CNC machining center spindle. In Manufacturing Technology : journal for science research and production. 19, 2 (2019), p. 350--356.
ADMVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details

Use the following button to export the list of publications to a format suitable for Excel.