Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Rastislav Mikuš, PhD.
Identification number: 1551
University e-mail: rastislav.mikus [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
Chief official - Department of Quality and Engineering Technologies (TF)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Tribological interactions modeling of tillage tool work in soil
Written by (author): Ing. Rastislav Mikuš, PhD.
Department: Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
Thesis supervisor: Dr.h.c. prof. Ing. Vladimír Kročko, CSc.
Opponent 1:doc. Ing. Jozef Rédl, PhD.
Opponent 2:prof. Ing. Josef Jurman, CSc.
Opponent 3:prof. Ing. Jan Paško, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Modelovanie tribologických interakcií pri práci nástrojov v pôde
Summary:Dizertačná práca je zameraná na hybridné modelovanie tribologických interakcií prebiehajúcich pri práci pôduspracujúcich nástrojov v pôde so zameraním na samoostriaci efekt. V experimentoch budú overované rôzne varianty materiálového a tvarového riešenia úprav nástrojov tak, aby mohli byť vyhodnotené vplyvy samoostriaceho efektu.Pri návrhoch materiálového riešenia budú experimentálne overené mechanické a tribologické vlastnosti vybraných materiálov a možnosti ich aplikácie pri tvorbe oteruvzdorných vrstiev. Z hľadiska tvarového riešenia budú navrhnuté a experimentálne overené možnosti optimálneho umiestnenia oteruvzdorných vrstiev v tribologických uzloch pôduspracujúcich strojov. Súčasťou riešenia je aj návrh počítačového modelu popisujúceho degradačné procesy prebiehajúce pri interakcii funkčného povrchu s oteruvzdornou vrstvou a pôdy pri samoostrení.
Key words:modelové skúšky, tribologické interakcie, tvrdonávarové zliatiny

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited