Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Rastislav Mikuš, PhD.
Identifikačné číslo: 1551
Univerzitný e-mail: rastislav.mikus [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
Vedúci pracoviska - Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Modelovanie tribologických interakcií pri práci nástrojov v pôde
Autor: Ing. Rastislav Mikuš, PhD.
Pracovisko: Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
Vedúci práce: Dr.h.c. prof. Ing. Vladimír Kročko, CSc.
Oponent 1:doc. Ing. Jozef Rédl, PhD.
Oponent 2:prof. Ing. Josef Jurman, CSc.
Oponent 3:prof. Ing. Jan Paško, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Modelovanie tribologických interakcií pri práci nástrojov v pôde
Abstrakt:Dizertačná práca je zameraná na hybridné modelovanie tribologických interakcií prebiehajúcich pri práci pôduspracujúcich nástrojov v pôde so zameraním na samoostriaci efekt. V experimentoch budú overované rôzne varianty materiálového a tvarového riešenia úprav nástrojov tak, aby mohli byť vyhodnotené vplyvy samoostriaceho efektu.Pri návrhoch materiálového riešenia budú experimentálne overené mechanické a tribologické vlastnosti vybraných materiálov a možnosti ich aplikácie pri tvorbe oteruvzdorných vrstiev. Z hľadiska tvarového riešenia budú navrhnuté a experimentálne overené možnosti optimálneho umiestnenia oteruvzdorných vrstiev v tribologických uzloch pôduspracujúcich strojov. Súčasťou riešenia je aj návrh počítačového modelu popisujúceho degradačné procesy prebiehajúce pri interakcii funkčného povrchu s oteruvzdornou vrstvou a pôdy pri samoostrení.
Kľúčové slová:modelové skúšky, tribologické interakcie, tvrdonávarové zliatiny

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene