Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ľuboš Vozár, PhD.
Identifikačné číslo: 1554
Univerzitný e-mail: lubos.vozar [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Renáta Cigániková
Vplyv opustenia a mulčovania na floristické zloženie trvalého trávneho porastu
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ján Ďalog
Zhodnotenie a návrh na racionalizáciu krmovinovej základne na farme v obci Divín
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Gabriela Danišková
Zakladanie športových trávnikov
apríl 2012Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Simona Dudásová
Význam pasenia vo výžive koní
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Marián Farkaš
Netradičné druhy krmovín
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marián Farkaš
Reakcia vybraných druhov tráv na zabezpečenie vlahou
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Daniela Gajdáčová
Kvetnaté lúky
apríl 2012Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Alena Hruščová
Manažment kvetnatých lúk
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Richard Chmeliar
Perspektívne druhy krmovín vo výžive koní
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marianna Kazimírová
VPLYV VÝŽIVY A HNOJENIA NA KVANTITATÍVNE A KVALITATÍVNE VLASTNOSTI SIATEHO TRÁVNEHO PORASTU
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Katarína Kolenová
Vplyv výsevku na produkciu stoklasu horského
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Tibor Kondor
Zhodnotenie krmovinovej základne vo vybranom PP
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Filip Krnáč
Kvalita krmovín vo výžive koní
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Paulína Lopuchová
Konkurenčné vzťahy v jednoduchej miešanke
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Paulína Lopuchová
Konkurenčné vzťahy v miešankách
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. Miriama Lukács
Multifunkčné využitie lúčneho porastu
september 2021Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ivana Magdová
Konkurenčné vzťahy v miešankách
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ivana Magdová
Vplyv rôznych vlahových režimov na produkciu suchovzdorných tráv
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Roman Mazúr
Zhodnotenie krmovinovej základne poľnohospodárskeho podniku LKV Svederník v Žilinskom kraji
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. Martin Medzanský
Vplyv rôznej úrovne caespestechniky na rozvoj koreňového systému trávnika
september 2019Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zuzana Michaličková Supeková
Vplyv rôzneho obhospodarovania na floristické zloženie kvetnatej lúky
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Zuzana Michaličková Supeková
Zakladanie kvetnatých lúk - možnosť obnovy trávnych porastov
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Adrián Mikač
Obhospodarovanie trávnych porastov pri nízkych vstupoch
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Jakub Palaj
Klimatické zmeny a ich dopad na krmovinovú základňu
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Jakub Palaj
Vplyv humátov na odolnosť vybraných tráv voči stresu zo sucha
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Alžbeta Papp
Vplyv výživy a hnojenia na kvalitu trávnikov
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Zuzana Petrášová
Konkurenčné vzťahy v tvorbe krmovinových miešaniek
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zuzana Petrášová
Zhodnotenie trávnych porastov poľnohospodárskeho podniku JAKOS a. s. a návrh na ich zlepšenie
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: RNDr. Alena Rogožníková
Produkčné a mimoprodukčné funkcie trávneho porastu ovplyvnené aplikáciou digestátu
september 2021Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Diana Sečanská
Suchovzdorné trávy v krmovinárstve
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Stanislav Slivka
Konkurenčné vzťahy v miešankách
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Stanislav Slivka
Vplyv rôznych faktorov na klíčenie tráv a ďatelinovín
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Patrícia Šmehýlová
Analýza pasienkového hospodárstva koní a návrh na jeho zlepšenie
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Patrícia Šmehýlová
Výroba objemových krmív vo firme Semat a.s. Trnava a analýza možností zvyšovania ich kvality
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jana Šupčíková
Zhodnotenie krmovinovej základne na EKO farme Hannibal v obci Vysoká nad Kysucou
apríl 2012Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Mária Toráčová
Ošetrovanie okrasných a úžitkových trávnikov
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Beáta Tureková
Pasenie koní
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Petra Učníková
Zhodnotenie krmovinovej základne na PD Kráľová pri Senci a návrh na racionalizáciu
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Štefan Závecký
Vplyv extenzívneho a intenzivného pasienkového chovu dojníc na produkciu polotvrdého dlhozrejúceho syra
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná