Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ľuboš Vozár, PhD.
Identifikačné číslo: 1554
Univerzitný e-mail: lubos.vozar [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Rok:
Zoraďovať podľa:

Vybraná osoba je autorom nasledujúcich publikácií.

Por.PublikácieKód KPČPopis KPČRokPodrobnosti
1.Biologický potenciál slovenských novovyšľachtených odrôd kostravy lúčnej a timotejky lúčnej = Biological potential of Slovak newly bred cultivars of meadows Fescue and Timothy
Hric, Peter -- Vozár, Ľuboš -- Kovár, Peter
Biologický potenciál slovenských novovyšľachtených odrôd kostravy lúčnej a timotejky lúčnej = Biological potential of Slovak newly bred cultivars of meadows Fescue and Timothy. In POSPIŠIL, R. Vedecké práce katedry rastlinnej výroby. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019, s. 58--62. ISBN 978-80-552-2019-2.
AEDVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Podrobnosti
2.Change of soil properties of grassland by application of digestate
Rogožníková, Alena -- Čunderlík, Jozef -- Vozár, Ľuboš
Change of soil properties of grassland by application of digestate. In TÓTHOVÁ, M. -- BYSTRICKÁ, J. -- CANDRÁKOVÁ, K. -- HOLLÝ, D. Scientific conference of PhD. students of FAFR and FBFS with international participation. Nitra: Slovak University of Agriculture, 2019, s. 68. ISBN 978-80-552-2083-3 (brož.).
AFHAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Podrobnosti
3.Changes in floristic composition of grassland affected by the different exploitation intensity
Lukács, Miriama -- Vozár, Ľuboš -- Kovár, Peter -- Hric, Peter -- Verešová, Petra
Changes in floristic composition of grassland affected by the different exploitation intensity. In Acta fytotechnica et zootechnica. 22, 3 (2019), s. 101--109. ISSN 1336-9245.
ADNVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
4.Impact of different caespestechnical level for development of the turf root system
Medzanský, Martin -- Vozár, Ľuboš
Impact of different caespestechnical level for development of the turf root system. In TÓTHOVÁ, M. -- BYSTRICKÁ, J. -- CANDRÁKOVÁ, K. -- HOLLÝ, D. Scientific conference of PhD. students of FAFR and FBFS with international participation. Nitra: Slovak University of Agriculture, 2019, s. 64. ISBN 978-80-552-2083-3 (brož.).
AFHAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Podrobnosti
5.Impact of various moisture regime on selected growth-production characteristics of Medicago sativa L. and Trifolium pratense L.
Kovár, Peter -- Vozár, Ľuboš -- Hric, Peter
Impact of various moisture regime on selected growth-production characteristics of Medicago sativa L. and Trifolium pratense L. In Acta fytotechnica et zootechnica. 22, 2 (2019), s. 52--57. ISSN 1336-9245.
ADNVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
6.Influence of differentintensity of mowing on grassland botanical composition in warm and dry conditions
Lukács, Miriama -- Vozár, Ľuboš -- Kovár, Peter -- Hric, Peter -- Verešová, Petra
Influence of differentintensity of mowing on grassland botanical composition in warm and dry conditions. In TÓTHOVÁ, M. -- BYSTRICKÁ, J. -- CANDRÁKOVÁ, K. -- HOLLÝ, D. Scientific conference of PhD. students of FAFR and FBFS with international participation. Nitra: Slovak University of Agriculture, 2019, s. 62. ISBN 978-80-552-2083-3 (brož.).
AFHAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Podrobnosti
7.Lepšie časy pre biopásy?
Sládeček, Tomáš -- Slamečka, Jaroslav -- Vozár, Ľuboš
Lepšie časy pre biopásy?. In Naše poľovníctvo. 16, 2 (2019), s. 6--9. ISSN 1336-5568.
BDFOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
8.Multifunkčné okraje polí, resp. biopásy na ornej pôde - alternatíva zvyšujúca diverzitu poľnohospodárskeho prostredia
Vozár, Ľuboš -- Slamečka, Jaroslav -- Sládeček, Tomáš -- Kovár, Peter -- Hric, Peter
Multifunkčné okraje polí, resp. biopásy na ornej pôde - alternatíva zvyšujúca diverzitu poľnohospodárskeho prostredia. In AGROmagazín. 21, 3 (2019), s. 36--37. ISSN 1335-2261.
BDFOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
9.Obnova opustených a ruderálnych stanovíšť trávnych porastov I.
Vozár, Ľuboš -- Kovár, Peter -- Hric, Peter
Obnova opustených a ruderálnych stanovíšť trávnych porastov I. In Naše pole. 23, 6 (2019), s. 38--39. ISSN 1335-2466.
BDFOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
10.Obnova opustených a ruderálnych stanovíšť trávnych porastov II.
Vozár, Ľuboš -- Kovár, Peter -- Hric, Peter
Obnova opustených a ruderálnych stanovíšť trávnych porastov II. In Naše pole. 23, 7 (2019), s. 46--47. ISSN 1335-2466.
BDFOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
11.Priemerný obsah dusíka, fosforu a draslíka v nadzemnej fytomase trávnika po aplikovaní rôznych foriem výživy = The average content of nitrogen, phosphorus and potassium in the aboveground phytomass of turf after application of various forms of nutrition
Hric, Peter -- Vozár, Ľuboš -- Kovár, Peter
Priemerný obsah dusíka, fosforu a draslíka v nadzemnej fytomase trávnika po aplikovaní rôznych foriem výživy = The average content of nitrogen, phosphorus and potassium in the aboveground phytomass of turf after application of various forms of nutrition. In Agrochémia. 59, 2 (2019), s. 8--11. ISSN 1335-2415.
ADFVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
12.Reakcia koreňového systému Bromus margitanus Nees ex Steud a Phleum pratense L. na vodný stres = Root system of Bromus margitanus Nees ex Steud and Phleum pratense L. response on the water stress
Vozár, Ľuboš -- Kovár, Peter -- Hric, Peter
Reakcia koreňového systému Bromus margitanus Nees ex Steud a Phleum pratense L. na vodný stres = Root system of Bromus margitanus Nees ex Steud and Phleum pratense L. response on the water stress. In Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2019. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2019, s. 172--174. ISBN 978-80-213-2949-2 (brož.).
AFAPublikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
13.Selected qualitative parameters above-ground phytomass of the Lenor-first Slovak cultivar of Festulolium A. et Gr.
Hric, Peter -- Vozár, Ľuboš -- Kovár, Peter
Selected qualitative parameters above-ground phytomass of the Lenor-first Slovak cultivar of Festulolium A. et Gr. In Acta fytotechnica et zootechnica. 22, 1 (2019), s. 13--16. ISSN 1336-9245.
ADNVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
14.Vplyv podporných prípravkov na klíčenie zŕn vybraných druhov Festuca L. = The influence of supporting preparations on the seed germination of selected species of genus Festuca L.
Kovár, Peter -- Vozár, Ľuboš -- Hric, Peter
Vplyv podporných prípravkov na klíčenie zŕn vybraných druhov Festuca L. = The influence of supporting preparations on the seed germination of selected species of genus Festuca L. In POSPIŠIL, R. Vedecké práce katedry rastlinnej výroby. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019, s. 73--78. ISBN 978-80-552-2019-2.
AEDVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Podrobnosti
15.Vplyv pôdnych kondicionérov na koreňový systém trávnika = Impact of soil conditioners on lawn root system
Medzanský, Martin -- Vozár, Ľuboš
Vplyv pôdnych kondicionérov na koreňový systém trávnika = Impact of soil conditioners on lawn root system. In POSPIŠIL, R. Vedecké práce katedry rastlinnej výroby. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019, s. 96--101. ISBN 978-80-552-2019-2.
AEDVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Podrobnosti
16.Vplyv rôzneho výsevku na produkciu kŕmneho štiavu RUMEX OK2 = Effect of different seed rate on feed sorrel RUMEX OK2 production
Vozár, Ľuboš -- Kovár, Peter -- Hric, Peter -- Lukács, Miriama
Vplyv rôzneho výsevku na produkciu kŕmneho štiavu RUMEX OK2 = Effect of different seed rate on feed sorrel RUMEX OK2 production. In POSPIŠIL, R. Vedecké práce katedry rastlinnej výroby. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019, s. 204--209. ISBN 978-80-552-2019-2.
AEDVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Podrobnosti
17.Vplyv SULFERT-Humátu na dynamiku rastu a produkcie trávnikového porastu = The influence of SULFERT-Humate on the dynamics of the turf growth and production
Vozár, Ľuboš -- Kovár, Peter -- Hric, Peter -- Verešová, Petra -- Paulisová, Miriama
Vplyv SULFERT-Humátu na dynamiku rastu a produkcie trávnikového porastu = The influence of SULFERT-Humate on the dynamics of the turf growth and production. In Agrochémia. 59, 1 (2019), s. 33--40. ISSN 1335-2415.
ADFVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
18.Vybrané semenárske parametre prvých slovenských odrôd Festulolium A. et Gr. Cv. Lenor a Tatran
Hric, Peter -- Vozár, Ľuboš -- Kovár, Peter
Vybrané semenárske parametre prvých slovenských odrôd Festulolium A. et Gr. Cv. Lenor a Tatran. In Osivo a sadba. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2019, s. 193--198. ISBN 978-80-213-2922-5 (brož.).
AFCPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti

Pomocou nasledujúceho tlačidla môžete zobrazený zoznam publikácií exportovať do formátu pre tabuľkový procesor Excel.