Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Dagmar Hillová, PhD.
Identifikačné číslo: 1557
Univerzitný e-mail: dagmar.hillova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka - Katedra biotechniky zelene (FZKI)

     
     Záverečná práca
     
Projekty
     
Publikácie
     
Orgány
     
Vedené práce
     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.Stav
Záverečná práca
Podrobnosti
1.
Záverečná práca je rozpracovaná
BP
Autor: Laura Baková
Revitalizácia spontánnych bylinných spoločenstiev v urbanizovanom prostredí
apríl 2021
Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Bc. Nikola Bálentová
Riešenie bylinných úprav v Mestskom Parku v Nitre
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jana Bieliková
Možnosti uplatnenia pôvodnych fytocenóz lokality Lednické Bradlo v krajine a záhradno-architektonickej tvorbe
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Klaudia Bilkóová
Stratégie pre udržateľnosť dlhodobo prosperujúcich bylinných kompozícií vo verejnom priestore mesta
apríl 2021Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca je nekompletnáDP
Autor: Bc. Kristína Brašeňová
Svetlo ako limitujúci faktor tvorby interiérovej zelene
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Ing. Jana Bujnovská
Tvorba Gertrude Jekyll a jej vplyv na tvorbu kvetinových záhonov
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Bc. Kristína Čelková
Komplexné záhradno-architektonické zhodnotenie extenzívnej zmesi trvaliek v lemovom spoločenstve
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Bc. Kristína Čelková
Mulčovacie materiály v extenzívnej zmesi trvaliek
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Milica Getlerová
Riešenie zbierkovej expozície interiérových rastlín
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Milica Getlerová
Zhodnotenie vplyvu termínu rezu na rastové a estetické vlastnosti trvaliek
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
11.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Zuzana Grečnárová
Vegetácia pobrežných dún Mexika ako inšpiračný zdroj pri navrhovaní extenzívnych výsadieb
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Katarína Hamzič
Technológické postupy zakladania extenzívnych bylinných zmesí
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
13.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Barbora Holosová
Nízkoúdržbové prérijné zmesi trvaliek
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Peter Hudák
Fytocenologické zhodnotenie extenzívnej zmesi trvaliek v podmienkach lemového spoločenstva
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
15.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Veronika Juráková
Svetlo ako limitujúci faktor tvorby interiérovej zelene
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
16.
Záverečná práca je nekompletná
DPAutor: Mgr. Mária Jurčová
Efektívne technológie zakladania bylinných výsadieb odolných voči suchu
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Mgr. Mária Jurčová
Efektívne technológie zakladania bylinných výsadieb odolných voči suchu
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Terézia Kardošová
Možnosti uplatnenie "living wall" - živých stien v interiérovom prostredí
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
19.
Záverečná práca je rozpracovaná
BPAutor: Daniela Kováčová
Stratégie pre udržateľnosť dlhodobo prosperujúcich bylinných kompozícií vo verejnom priestore mesta
apríl 2021
Zobrazenie záverečnej práce
20.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Kristína Kučerová
Zaistenie zrakovej pohody človeka pri vnímaní rastlín
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
21.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Natália Magová
Adaptácia bylín v podmienkach sucha ako kritérium ich použitia v urbanizovanom prostredí
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
22.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Natália Magová
Identifikácia suchovzdornosti trvaliek metódou fluorescencie chlorofylu
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Zuzana Markovičová
Fytocenologické zhodnotenie extenzívnych zmesi trvaliek v podmienkach voľných plôch
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
24.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martina Matejová
Prístupy v koncipovaní bylinných kompozícií pre potreby včelára
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Veronika Mitošinková
Adaptácia bylín v podmienkach sucha ako kritérium ich použitia v urbanizovanom prostredí
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
26.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Barbora Opálková
Adaptácia druhu Geranium maculatum 'Chatto' v podmienkach sucha ako kritérium jeho použitia v urbanizovanom prostredí
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Dáša Opalková
Hodnotenie sortimentu rodu Salvia
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
28.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Sarah Pappová
Adaptácia druhu Alchemilla mollis v podmienkach sucha ako kritérium jej použitia v urbanizovanom prostredí
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lenka Petrášová
Produkcia Geranium macrorrhizum L.
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
30.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Lenka Petrášová
Produkčné pestovanie rodu Geranium
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
31.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Lenka Pospišilová
Adaptácia druhu Geranium 'Philippe Vapelle' v podmienkach sucha ako kritérium jeho použitia v urbanizovanom prostredí
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
32.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Magdaléna Rožeková
Adaptácia druhu Geranium x magnificum 'Rosemoor´ v podmienkach sucha ako kritérium jeho použitia v urbanizovanom prostredí
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
33.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Magdaléna Rožeková
Prístup k rekonštrukcii extenzívnych bylinných zmesí
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
34.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Katarína Šabíková
Tom Stuart Smith - kompozičné princípy tvorby bylinných výsadieb
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
35.
Záverečná práca je nekompletnáDP
Autor: Bc. Veronika Šramčíková
Fytocenologické hodnotenie extenzívnej zmesi trvaliek
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
36.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Erik Šupčík
Hodnotenie dynamiky vývinu rastlinných spoločenstiev na extenzívnych vegetačných strechách
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
37.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Magdaléna Takácsová
Adaptácia bylín v podmienkach sucha ako kritérium ich použitia v urbanizovanom prostredí
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
38.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Magdaléna Takácsová
Produkčné pestovanie rodu Epimedium
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Pavol Tóth
Zhodnotenie metód merania svetelných podmienok v interiéri
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
40.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Barbora Vančurová
Piet Oudolf - kompozičné princípy tvorby bylinných výsadieb
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
41.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Michaela Varcholová
Koncepcia tvorby experimentálnych záhrad
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
42.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michaela Varcholová
Koncepčné riešenie experimentálnej záhrady v podmienkach SPU v Nitre
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
43.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Emília Vítová
Letničková lúka - nový prístup v použití letničiek
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
44.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Margita Záhorská
Hodnotenie odrodového sortimentu tráv
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
45.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Margita Záhorská
Záhradnoarchitektonické hodnotenie okrasných tráv a príbuzných druhov
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
46.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lenka Žitňanská
Alelopatické vzťahy trvaliek v extenzívnej trvalkovej zmesi
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DPDiplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná