Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Milan Šimko, PhD.
Identification number: 1558
University e-mail: milan.simko [at] uniag.sk
 
professor CSc./PhD. - Department of Animal Nutrition (FAaFR)
rektorát - adm.centrum - Rector of the SAU (R)
Vice-chancellor - Slovak University of Agriculture in Nitra

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

The selected person is an official solver of the following projects.

StateOrd.Project titleSupervisorTypeOfficial rolesSinceUntil
1 Feeding of ruminants and nonruminantsM. ŠimkoKEGAsupervisor01/01/201712/31/2019
2 Increasing milk production efficiency and improving health of dairy cows through selection of high performance silage maize hybridsM. ŠimkoGeneral callssupervisor07/01/201606/30/2020
3 Využitie silážnych aditív za účelom eliminácie mykotoxickej kontaminácie a zabezpečenia hygienickej bezchybnosti silážovaných krmív.M. ŠimkoGA SPUsupervisor01/01/200712/31/2008
4 Základy agropodnikania v špecializovanej rastlinnej a živočíšnej výrobeM. ŠimkoProgram rozvoja vidieka SR 2014-2020supervisor02/01/2019
5 Zvýšenie využiteľnosti živín siláži rôznych hybridov kukurice pre zlepšenie zdravotného stavu dojníc a efektívnejšiu produkciu mliekaM. ŠimkoAPVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠsupervisor07/01/201506/30/2019

Use the following button to export the list of projects to a format suitable for Excel.

Key:
Active states:in progresssubmitted
Inactive states:completedrejected