Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Jozef Rédl, PhD.
Identification number: 1560
University e-mail: jozef.redl [at] uniag.sk
 
Associate professor - Department of Machine Design (TF)

     Lesson     Projects
     
Publications          
Supervised theses
     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
StateFinal thesisUntilDetails
1.
Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Ján Antl, PhD.
Analýza a rozbor mechanických vibrácií poľnohospodárskych terénnych vozidiel
September 2016
Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jozef Bango
Analýza cyklického namáhania
April 2020Displaying the final thesis
3.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Štefan Barák
Analýza noriem EN a STN na zabezpečenie bezpečnosti prevádzky mobilnej techniky
April 2017
Displaying the final thesis
4.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jakub Bédi
Návrh optimálneho technologického postupu výroby prototypu pomocou 3D tlače
April 2017
Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Andrej Belančík
Bezpečnosť technických meracích systémov v poľnohospodárskej mobilnej technike
April 2015
Displaying the final thesis
6.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Andrej Belančík
Meranie a vyhodnocovanie vybraných technických funkcií
April 2017
Displaying the final thesis
7.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Ivan Beláň
Vplyv jazdného manévru na stabilitu poľnohospodárskeho stroja
April 2014
Displaying the final thesis
8.
Final thesis is incomplete
DTWritten by (author): Bc. Michal Beňo
Analýza a redukcia nežiadúceho trenia v elektromechanických posilňovačoch riadenia
April 2017
Displaying the final thesis
9.
Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Alan Bogár
Zhodnotenie počítačových systémov simulácie dynamiky vozidiel
April 2017
Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Zuzana Borošová
Príprava organizácie na proces auditu
April 2016
Displaying the final thesis
11.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michal Dobiáš
Návrh zariadenia na kontrolu stability mobilnej techniky
April 2015
Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Alan Dodok
Aplikácia tenzometrických snímačov
April 2018
Displaying the final thesis
13.
Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Filip Drapák
Manažment a bezpečnosť skúšok zváraných konštrukcií
April 2020
Displaying the final thesis
14.Final thesis is in progressBT
Written by (author): Peter Drapák
Metódy hodnotenia zvarov v automobilovom priemysle
April 2021
Displaying the final thesis
15.
Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Bc. Martin Ďurica
Meranie a vyhodnocovanie zrýchlení v technickej praxi
April 2019
Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Martin Ďurica
Využitie noriem ISO na zabezpečenie bezpečnosti prevádzky mobilnej techniky
April 2017
Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Štefan Filaga
Analýza parametrov spoľahlivosti poľnohospodárskych strojov
April 2014Displaying the final thesis
18.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Štefan Filaga
Zvyšovanie kvality a bezpečnosti mobilnej techniky elimináciou nežiaducich prevádzkových kmitov
April 2016Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Miroslav Florovič
Analýza požiadaviek na certifikáciu nového poľnohospodárskeho stroja
April 2014Displaying the final thesis
20.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Miroslav Florovič
Zvyšovanie kvality a bezpečnosti mobilnej techniky využitím akcelerometrov
April 2016
Displaying the final thesis
21.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Anikó Fodorová
Analýza a vyhodnotie vybraných parametrov spoľahlivosti vozidiel
April 2013
Displaying the final thesis
22.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ondrej Greguš
Návrh zariadenia na meranie zotrvačných parametrov vozidiel
April 2018
Displaying the final thesis
23.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Tomáš Horváth
Optimalizácia riadenia vozového parku vo vybranej organizácii
April 2015
Displaying the final thesis
24.Final thesis is incompleteBT
Written by (author): Michaela Hulalová
Analýza nariadení európskej komisie ohľadom bezpečnosti poľnohospodárskych strojov
April 2017
Displaying the final thesis
25.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Boris Jambrich
Meranie a vyhodnocovanie vibrácií na základe noriem ISO
April 2019
Displaying the final thesis
26.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Andrej Kňažovič
Bezpečnosť prevádzky strojov pracujúcich na svahu
April 2015
Displaying the final thesis
27.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Andrej Kňažovič
Bezpečnosť vybranej poľnohospodárskej techniky pri vykonávaní agrotechnickej operácie
April 2017
Displaying the final thesis
28.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Dušan Košík
Modelovanie dvojice pneumatika-podložka
May 2012
Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Peter Leško
Technické zariadenia bezpečnosti prevádzky poľnohospodárskych strojov
April 2015
Displaying the final thesis
30.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Monika Majtánová
Návrh laboratórneho meracieho systému na meranie ohybov nosníkov
April 2014
Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. David Majtner
Únavová životnosť zváraných spojov
April 2020
Displaying the final thesis
32.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Andrej Mališka
Analýza kritérií bezpečnej prevádzky poľnohospodárskych terénnych vozidiel
April 2017
Displaying the final thesis
33.Final thesis is incompleteBT
Written by (author): Andrej Mališka
Analýza kritérií bezpečnej prevádzky poľnohospodárskych terénnych vozidiel
April 2016
Displaying the final thesis
34.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Monika Mikulášiková
Manažment bezpečnosti zváraných konštrukcií
April 2020
Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Róbert Nagy
Zvyšovanie kvality a bezpečnosti mobilnej techniky využitím gyroskopov
April 2016
Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Slavomír Nešťák
Systém skúšobníctva v SR
April 2014
Displaying the final thesis
37.Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Ing. Patrik Paul
Príprava organizácia na proces akreditácie
April 2016Displaying the final thesis
38.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Patrik Paul
Príprava organizácie na proces akreditácie
April 2017
Displaying the final thesis
39.Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Bc. Adrián Péntek
Využitie akcelerometrov v dynamike vozidiel
April 2013
Displaying the final thesis
40.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Adrián Péntek
Využitie akcelerometrov v dynamike vozidiel
April 2016
Displaying the final thesis
41.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Michal Petruška
Kvalita a bezpečnosť zváraných konštrukcií
April 2020
Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Štefan Póč
Návrh zariadenia na meranie hmotnostných parametrov vozidiel
April 2018Displaying the final thesis
43.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Andrej Práznovský
Technické meracie systémy dynamiky vozidiel
April 2017Displaying the final thesis
44.
Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Jana Prosnanová
Návrh opatrení na bezpečnú prevádzku protipovodňových čerpadiel
April 2021
Displaying the final thesis
45.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Boris Sabo
Vplyv vybraných konštrukčných parametrov na bezpečnosť prevádzky poľnohospodárskych terénnych vozidiel
April 2016
Displaying the final thesis
46.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lucia Szabóová
Implementácia integrovaných manažérskych systémov vo vybranej organizácii
April 2018
Displaying the final thesis
47.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Zoltán Tóth
Rozbor metód merania vibrácií v poľnohospodárskych vozidlách
April 2013
Displaying the final thesis
48.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Vladimír Urva
Sledovanie kvality zvarov vo vybranej organizácii
April 2015Displaying the final thesis
49.
Final thesis was successfully defended.
DisTWritten by (author): Ing. Veronika Váliková, PhD.
Analýza podmienok bezpečnej prevádzky poľnohospodárskych terénnych vozidiel
August 2015
Displaying the final thesis
50.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Veronika Váliková, PhD.
Riešenie diferenciálnych rovníc numerickými metódami Runge-Kutta
April 2011
Displaying the final thesis
51.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Denis Vanko
Príprava organizácie na proces certifikácie
April 2016
Displaying the final thesis
52.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Denis Vanko
Príprava organizácie na proces recertifikácie
April 2018Displaying the final thesis
53.
Final thesis is in progressBT
Written by (author): Wentao Zhang
Využitie snímačov zrýchlení v automobiloch
April 2020
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress