Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.
Identifikační číslo: 1561
Univerzitní e-mail: dusan.igaz [at] uniag.sk
 
administrativa - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Děkan - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Kontakty          Projekty          Orgány     Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Disertační práce
Název práce:
Faktor sucha v integrovanom manažmente krajiny z aspektu klimatických zmien
Autor: Mgr. Miriam Jarošová, PhD.
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Oponent 1:
doc. Ing. Jana Skalová, PhD.
Oponent 2:Ing. Peter Šurda, PhD.
Oponent 3:
prof. RNDr. Milan Lapin, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:
Faktor sucha v integrovanom manažmente krajiny z aspektu klimatických zmien
Abstrakt:
S postupujúcou klimatickou zmenou sa stále vážnejším problémom v spoločnosti stáva sucho. Meteorologické, hydrologické a poľnohospodárske sucho sa dá detekovať mnohými indexami. Tie na základe nameraného množstva zrážok, teploty, výparu a iných meteorologických prvkov pomocou ich zhodnotenia v súčasnosti a porovnania ich hodnôt z minulých rokov dokážu stanoviť výskyt jednotlivých typov sucha a jeho prípadné narastanie a častejší výskyt. Práca stanovuje na základe meteorologických indexov a indexu pôdnej vlhkosti sucho na západe Slovenska pre 8 staníc vybraných podľa rozdielnych klimatologických charakteristík, rozličnej nadmorskej výšky a pôdnych charakteristík. Skúmané obdobie je v rokoch 1961-2010, pôdna vlhkosť je posudzovaná a analyzovaná v rokoch 1990-2010. Na stanovenie sucha boli vybrané tieto indexy: Langov dažďový faktor, Končekov index zavlažovania, vlahový agroklimatický ukazovateľ a na stanovenie pôdnej vlhkosti soil moisture index.
Klíčová slova:
klimatická zmena, sucho, indexy sucha

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně