Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.
Identifikačné číslo: 1561
Univerzitný e-mail: dusan.igaz [at] uniag.sk
 
profesor - Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)
administratíva - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Dizertačná práca
Názov práce:Faktor sucha v integrovanom manažmente krajiny z aspektu klimatických zmien
Autor:
Pracovisko: Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)
Vedúci práce: prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.
Oponent 1:doc. Ing. Jana Skalová, PhD.
Oponent 2:
Ing. Peter Šurda, PhD.
Oponent 3:
prof. RNDr. Milan Lapin, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Faktor sucha v integrovanom manažmente krajiny z aspektu klimatických zmien
Abstrakt:
S postupujúcou klimatickou zmenou sa stále vážnejším problémom v spoločnosti stáva sucho. Meteorologické, hydrologické a poľnohospodárske sucho sa dá detekovať mnohými indexami. Tie na základe nameraného množstva zrážok, teploty, výparu a iných meteorologických prvkov pomocou ich zhodnotenia v súčasnosti a porovnania ich hodnôt z minulých rokov dokážu stanoviť výskyt jednotlivých typov sucha a jeho prípadné narastanie a častejší výskyt. Práca stanovuje na základe meteorologických indexov a indexu pôdnej vlhkosti sucho na západe Slovenska pre 8 staníc vybraných podľa rozdielnych klimatologických charakteristík, rozličnej nadmorskej výšky a pôdnych charakteristík. Skúmané obdobie je v rokoch 1961-2010, pôdna vlhkosť je posudzovaná a analyzovaná v rokoch 1990-2010. Na stanovenie sucha boli vybrané tieto indexy: Langov dažďový faktor, Končekov index zavlažovania, vlahový agroklimatický ukazovateľ a na stanovenie pôdnej vlhkosti soil moisture index.
Kľúčové slová:
klimatická zmena, sucho, indexy sucha

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene