Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.
Identifikační číslo: 1561
Univerzitní e-mail: dusan.igaz [at] uniag.sk
 
profesor - Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)

Kontakty
     
     
     Publikace     Orgány
     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:Analýza vegetačnej a drenážnej vrstvy vybraných športových trávnikov
Autor: Ing. Michal Skladan
Pracoviště: Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)
Vedoucí práce: prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.
Oponent:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Analýza vegetačnej a drenážnej vrstvy vybraných športových trávnikov
Abstrakt:Cieľom tejto diplomovej práce je zhrnutie informácií a poznatkov, ohľadne vegetačnej a drenážnej vrstvy. A následná analýza vybraných vlastností vegetačnej a drenážnej vrstvy na vybraných športový trávnikoch. Práca je zameraná na oboznámenie sa so základným charakteristikami vegetačnej a drenážnej vrstvy, kde môžeme zahrnúť hydrofyzikálne vlastnosti, ako priepustnosť pôdy pre vodu, hydraulická vodivosť, retenčné vlastnosti pôdy a hydropedologické vlastnosti, ako zrnitosť pôdy, obsah humusu v pôde a pôdna reakcia. V práci sú uvedené parametre a spôsoby testovania týchto vlastností, ktoré musí vegetačná a drenážna vrstva spĺňať podľa nemeckej normy DIN 180 35 - 4 Športové ihriská Časť 4: Trávnikové plochy, podľa ktorej buduje trávniky väčšina odborníkov zaoberajúcich sa touto problematikou. Ďalšia časť práce popisuje charakteristiky záujmového územia, popis postupu pri odbere pôdnych vzoriek z vybraných športových trávnikov a ich následnú analýzu do ktorej patrí: určenie vybraných hydrofyzikálnych vlastností, stanovenie hydraulickej vodivosti a určenie zrnitostného zloženia. V záverečnej časti práce sú uvedené výsledky skúmania a využitie týchto výsledkov pri návrhu regeneračných úkonov, na zlepšenie funkcie vegetačnej a drenážnej vrstvy vybraných športových trávnikov.
Klíčová slova:
hydrofyzikálne vlastnosti, vegetačná vrstva, drenážna vrstva, zrnitostné zloženie pôdy

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně