Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.
Identifikačné číslo: 1561
Univerzitný e-mail: dusan.igaz [at] uniag.sk
 
profesor CSc./PhD. - Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)
dekanát - centrum - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Dekan - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Analýza vegetačnej a drenážnej vrstvy vybraných športových trávnikov
Autor: Ing. Michal Skladan
Pracovisko: Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)
Vedúci práce: prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.
Oponent:doc. Ing. Viliam Bárek, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Analýza vegetačnej a drenážnej vrstvy vybraných športových trávnikov
Abstrakt:Cieľom tejto diplomovej práce je zhrnutie informácií a poznatkov, ohľadne vegetačnej a drenážnej vrstvy. A následná analýza vybraných vlastností vegetačnej a drenážnej vrstvy na vybraných športový trávnikoch. Práca je zameraná na oboznámenie sa so základným charakteristikami vegetačnej a drenážnej vrstvy, kde môžeme zahrnúť hydrofyzikálne vlastnosti, ako priepustnosť pôdy pre vodu, hydraulická vodivosť, retenčné vlastnosti pôdy a hydropedologické vlastnosti, ako zrnitosť pôdy, obsah humusu v pôde a pôdna reakcia. V práci sú uvedené parametre a spôsoby testovania týchto vlastností, ktoré musí vegetačná a drenážna vrstva spĺňať podľa nemeckej normy DIN 180 35 - 4 Športové ihriská Časť 4: Trávnikové plochy, podľa ktorej buduje trávniky väčšina odborníkov zaoberajúcich sa touto problematikou. Ďalšia časť práce popisuje charakteristiky záujmového územia, popis postupu pri odbere pôdnych vzoriek z vybraných športových trávnikov a ich následnú analýzu do ktorej patrí: určenie vybraných hydrofyzikálnych vlastností, stanovenie hydraulickej vodivosti a určenie zrnitostného zloženia. V záverečnej časti práce sú uvedené výsledky skúmania a využitie týchto výsledkov pri návrhu regeneračných úkonov, na zlepšenie funkcie vegetačnej a drenážnej vrstvy vybraných športových trávnikov.
Kľúčové slová:hydrofyzikálne vlastnosti, vegetačná vrstva, drenážna vrstva, zrnitostné zloženie pôdy

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene