Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.
Identifikační číslo: 1561
Univerzitní e-mail: dusan.igaz [at] uniag.sk
 
profesor - Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)
administrativa - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Děkan - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

     Výuka
     
Projekty          Orgány     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:
Návrh vegetačnej a drenážnej vrstvy športového trávnika
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce:
prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.
Oponent:
prof. Ing. Viliam Bárek, PhD.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Návrh vegetačnej a drenážnej vrstvy športového trávnika
Abstrakt:Športové trávniky už oddávna zohrávajú neodmysliteľnú súčasť športových aktivít, ktoré sú priamo viazané na trávnik a spolu s ním dotvárajú priebeh celej hry. Cieľom diplomovej práce je návrh dvoch najdôležitejších vrstiev (drenážna a vegetačná vrstva) športového trávnika v Dražovciach. Vrstvy zohrávajú významnú úlohu pri usmernení a využívaní dažďovej vody. Práca nadväzuje na bakalársku prácu s témou Parametre drenážnej a vegetačnej vrstvy športového trávnika. Na zvolenom futbalovom ihrisku boli odobraté vzorky pôdy, ktoré slúžili na meranie a výpočet parametrov hydraulická vodivosť a zrnitostné zloženie. Vzhľadom na to, že dané ihrisko nemá vybudovanú drenážnu vrstvu, boli merania uskutočnené iba pre vegetačnú vrstvu. Výsledné hodnoty sa nezhodujú normou pre športové trávniky DIN 18 035 -- časť 4, teda že dané ihrisko nespĺňa parametre futbalového ihriska. Riešením daného problému je komplexná rekonštrukcia futbalového ihriska. Práca obsahuje návrh riešenia, ktorý spočíva vo vybudovaní systému zemina -- piesok -- rašelina pre vegetačnú vrstvu a návrh plošnej drenáže pre drenážnu vrstvu.
Klíčová slova:
drenážna vrstva, návrh, plošná drenáž, vegetačná vrstva, piesok

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně