Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.
Identifikačné číslo: 1561
Univerzitný e-mail: dusan.igaz [at] uniag.sk
 
profesor - Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)
administratíva - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Kontakty
     
Výučba
     
     Publikácie     Orgány
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:
PRIESTOROVÁ INTERPRETÁCIA VLHKOSTNÉHO REŽIMU PÔD V POĽNOHOSPODÁRSKEJ KRAJINE
Autor:
Pracovisko:
Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)
Vedúci práce: prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.
Oponent 1:
doc. Ing. Jana Skalová, PhD.
Oponent 2:
Ing. Peter Šurda, PhD.
Oponent 3:
prof. RNDr. Eva Michaeli, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
PRIESTOROVÁ INTERPRETÁCIA VLHKOSTNÉHO REŽIMU PÔD V POĽNOHOSPODÁRSKEJ KRAJINE
Abstrakt:Zásoba vody v pôde a jej priestorové rozloženie je jednou z najväčších otázok poľnohospodárskeho výskumu. Správna priestorová interpretácia a kvantifikácia zásoby pôdnej vody je mimoriadne dôležitá pre korektnú hydrologickú zonáciu poľnohospodársky využívaných pôd. Práca sa zameriava na priestorovú interpretáciu vlhkostného režimu pôd v povodí rieky Nitry. Na určenie vlhkosti pôdy, zásoby vody v pôde a zásoby pre rastliny prístupnej pôdnej vody v rokoch 2013 a 2014 bol využitý matematický model HYDRUS a nástroje GIS. Momentálna vlhkosť pôdy bola interpolovaná z bodových hodnôt siete hydrologických staníc a bodových výstupov modelu HYDRUS. Zásoba prístupnej pôdnej vody bola určená ako rozdiel medzi momentálnou vlhkosťou pôdy a hydrolimitmi určujúcimi prístupnosť pôdnej vody. Hodnoty hydrolimitov boli určené na základe retenčných kriviek pôdnych vzoriek odobraných v povodí. Ako príklad využitia výsledkov práce bola vypočítaná zásoba pôdnej vody aj pre rok 2050.
Kľúčové slová:vlhkosť pôdy, zásoba pôdnej vody, matematický model, HYDRUS, GIS

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene