Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

     
     
     
Publications     Bodies     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:Climate change causes of climate change and potential impacts
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.
Opponent:Ing. Justína Vitková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Klimatická zmena jej príčiny a možné dopady
Summary:
Bakalárska práca bola vytvorená na základe uvedených informácií z citovaných zdrojov. Práca je zameraná na problematiku klimatickej zmeny. Sú v nej riešené v prvom rade otázky histórie, príčin a možných dôsledkov zmeny klímy. Táto práca objasňuje klimatický systém Zeme a klimatické subsystémy. Ďalej vysvetľuje, čo je to vlastne zmena klímy a aké sú faktory ovplyvňujúce klimatické zmeny. Dôraz je kladený na dopady zmeny klímy, globálne otepľovanie a s tým neodmysliteľne spojený skleníkový efekt. Postupne sú popísané možné dôsledky a predpokladané dopady klimatickej zmeny na oblasť ľudstva a krajiny.
Key words:
globálne otepľovanie, skleníkový efekt, dopady klimatickej zmeny, klimatická zmena

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited