Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.
Identifikační číslo: 1561
Univerzitní e-mail: dusan.igaz [at] uniag.sk
 
administrativa - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Děkan - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

     
Výuka
     
     
Publikace
     
     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:
Klimatická zmena jej príčiny a možné dopady
Autor:
Pracoviště: Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)
Vedoucí práce:
Oponent:
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Klimatická zmena jej príčiny a možné dopady
Abstrakt:
V dnešnej dobe je klimatická zmena považovaná za celosvetový problém, avšak ešte väčší problém predstavuje do budúcnosti. Príčiny klimatickej zmeny sú rôznorodé. Faktory ovplyvňujúce zmenu klímy sú prírodné a antropogénne a majú negatívny dopad na zem ako celok vrátane ľudstva ale najviac je postihnuté životné prostredie. Zmena klímy tu bola vždy, no vplyvom človeka sa zintenzívňuje posledných cca. 200 rokov, predovšetkým rastie priemerná teplota. Progresívne koncentrácie skleníkových plynov v ovzduší, ktoré majú pôvod v priemysle, doprave či inej ľudskej činnosti privolávajú enormnú hrozbu pre prírodné ekosystémy a ľudstvo samotné. Zmeny, ktoré na našej planéte prebiehajú sa zadržať nedajú, no je tu možnosť ich spomalenia. V roku 2015 bol prijatý dohovor v Paríži, ktorého cieľom je obmedziť rast globálnej teploty do konca storočia, povinnosť sledovať emisie a informovať o ich množstve, povinnosť pripravovať sa na dôsledky zmeny klímy a prináša redukčné záväzky nielen pre rozvinuté krajiny, ale pre všetky krajiny a v neposlednom rade predkladať a aktualizovať správy o adaptácii, ktoré budú revidované v rámci globálneho hodnotenia. Cieľom bakalárskej práce je pochopiť klimatickú zmenu ako takú, príčiny jej vzniku a hlavne poukázať na jej dopady v globálnom, ale i lokálnom meradle.
Klíčová slova:
klimatická zmena, príčiny klimatických zmien, skleníkový efekt, dopady klimatickej zmeny

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně