Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Contacts
     
Lesson     Projects          
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Parameter analysis of vegetation and drainage layer sport pitches
Written by (author):
Ing. Maroš Sádovský
Department:
Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)
Thesis supervisor:
Opponent:prof. Ing. Viliam Bárek, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Analýza parametrov vegetačnej a drenážnej vrstvy športových trávnikov
Summary:
Abstrakt Športové trávniky sú neoddeliteľnou súčasťou viacerých športov a aktivít, preto musia byť pripravené na požadovanú úroveň, aby čo najviac vyhovovali športovcom k dosiahnutiu najlepších výkonov. Aby bol trávnik v dobrej kondícií a spĺňal požadované kritéria musí mať správne navrhnutú hrúbku vegetačnej vrstvy, kde sa tráva rozkoreňuje a drenážnu vrstvu, ktorá odvádza vodu pri dlhotrvajúcejších zrážkach, keď už má trávnik prebytok vlahy. V literatúre sa nachádzajú rôzne hodnotenia a charakteristiky vegetačných a drenážnych vrstiev športových trávnikov. Najväčšia pozornosť pri zakladaní športových trávnikov sa kladie hlavne na vegetačnú vrstvu trávnika, ktorá zachytáva dažďovú, prípadne závlahovú vodu, v množstve dostačujúcom pre jej rast výživu a vývoj. Vegetačná vrstva prebytočnú vodu prepúšťa cez seba do nižšie položených drenážnych vrstiev, odkiaľ je drenážnym systémom odvedená mimo hracej plochy. Cieľom bakalárskej práce je analyzovať, zhodnotiť a porovnať drenážne a vegetačné vrstvy vybraných športových trávnikov. Práca obsahuje porovnanie noriem používaných, nie len na Slovensku, ale aj zo zahraničnými normami. Výsledkom práce bude stanovenie, charakteristika a zhodnotenie vegetačnej a drenážnej vrstvy vybraného športového trávnika v obci Žitavce a v meste Vráble. Následne aj porovnanie kvality trávnikov, drenážnych a vegetačných vrstiev, zhodnotenie výhod a nevýhod z dosiahnutých výsledkov. Konkrétne pôjde o stanovenie hydraulickej vodivosti pôdy, zrnitostného zloženia a základných fyzikálnych a hydrofyzikálnych vlastností pôdy, ako stanovenie pôdnej pórovitosti, maximálnej kapilárnej kapacity, retenčnej vodnej kapacity, kapilárnej nasiakavosti, redukovanej a neredukovanej objemovej hmotnosti.
Key words:
športový trávnik, hydraulická vodivosť pôdy, zrnitostné zloženie pôdy, drenážna vrstva , vegetačná vrstva

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited