Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.
Identifikační číslo: 1561
Univerzitní e-mail: dusan.igaz [at] uniag.sk
 
profesor - Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)

     
     
Projekty     
     
Orgány     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:
Analýza parametrov vegetačnej a drenážnej vrstvy športových trávnikov
Autor:
Pracoviště: Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)
Vedoucí práce: prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.
Oponent:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Analýza parametrov vegetačnej a drenážnej vrstvy športových trávnikov
Abstrakt:Abstrakt Športové trávniky sú neoddeliteľnou súčasťou viacerých športov a aktivít, preto musia byť pripravené na požadovanú úroveň, aby čo najviac vyhovovali športovcom k dosiahnutiu najlepších výkonov. Aby bol trávnik v dobrej kondícií a spĺňal požadované kritéria musí mať správne navrhnutú hrúbku vegetačnej vrstvy, kde sa tráva rozkoreňuje a drenážnu vrstvu, ktorá odvádza vodu pri dlhotrvajúcejších zrážkach, keď už má trávnik prebytok vlahy. V literatúre sa nachádzajú rôzne hodnotenia a charakteristiky vegetačných a drenážnych vrstiev športových trávnikov. Najväčšia pozornosť pri zakladaní športových trávnikov sa kladie hlavne na vegetačnú vrstvu trávnika, ktorá zachytáva dažďovú, prípadne závlahovú vodu, v množstve dostačujúcom pre jej rast výživu a vývoj. Vegetačná vrstva prebytočnú vodu prepúšťa cez seba do nižšie položených drenážnych vrstiev, odkiaľ je drenážnym systémom odvedená mimo hracej plochy. Cieľom bakalárskej práce je analyzovať, zhodnotiť a porovnať drenážne a vegetačné vrstvy vybraných športových trávnikov. Práca obsahuje porovnanie noriem používaných, nie len na Slovensku, ale aj zo zahraničnými normami. Výsledkom práce bude stanovenie, charakteristika a zhodnotenie vegetačnej a drenážnej vrstvy vybraného športového trávnika v obci Žitavce a v meste Vráble. Následne aj porovnanie kvality trávnikov, drenážnych a vegetačných vrstiev, zhodnotenie výhod a nevýhod z dosiahnutých výsledkov. Konkrétne pôjde o stanovenie hydraulickej vodivosti pôdy, zrnitostného zloženia a základných fyzikálnych a hydrofyzikálnych vlastností pôdy, ako stanovenie pôdnej pórovitosti, maximálnej kapilárnej kapacity, retenčnej vodnej kapacity, kapilárnej nasiakavosti, redukovanej a neredukovanej objemovej hmotnosti.
Klíčová slova:
športový trávnik, hydraulická vodivosť pôdy, zrnitostné zloženie pôdy, drenážna vrstva , vegetačná vrstva

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně