Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.
Identifikačné číslo: 1561
Univerzitný e-mail: dusan.igaz [at] uniag.sk
 

     Výučba     
     
     Orgány     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Analýza parametrov vegetačnej a drenážnej vrstvy športových trávnikov
Autor: Ing. Maroš Sádovský
Pracovisko:
Vedúci práce: prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.
Oponent:
prof. Ing. Viliam Bárek, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:Analýza parametrov vegetačnej a drenážnej vrstvy športových trávnikov
Abstrakt:
Abstrakt Športové trávniky sú neoddeliteľnou súčasťou viacerých športov a aktivít, preto musia byť pripravené na požadovanú úroveň, aby čo najviac vyhovovali športovcom k dosiahnutiu najlepších výkonov. Aby bol trávnik v dobrej kondícií a spĺňal požadované kritéria musí mať správne navrhnutú hrúbku vegetačnej vrstvy, kde sa tráva rozkoreňuje a drenážnu vrstvu, ktorá odvádza vodu pri dlhotrvajúcejších zrážkach, keď už má trávnik prebytok vlahy. V literatúre sa nachádzajú rôzne hodnotenia a charakteristiky vegetačných a drenážnych vrstiev športových trávnikov. Najväčšia pozornosť pri zakladaní športových trávnikov sa kladie hlavne na vegetačnú vrstvu trávnika, ktorá zachytáva dažďovú, prípadne závlahovú vodu, v množstve dostačujúcom pre jej rast výživu a vývoj. Vegetačná vrstva prebytočnú vodu prepúšťa cez seba do nižšie položených drenážnych vrstiev, odkiaľ je drenážnym systémom odvedená mimo hracej plochy. Cieľom bakalárskej práce je analyzovať, zhodnotiť a porovnať drenážne a vegetačné vrstvy vybraných športových trávnikov. Práca obsahuje porovnanie noriem používaných, nie len na Slovensku, ale aj zo zahraničnými normami. Výsledkom práce bude stanovenie, charakteristika a zhodnotenie vegetačnej a drenážnej vrstvy vybraného športového trávnika v obci Žitavce a v meste Vráble. Následne aj porovnanie kvality trávnikov, drenážnych a vegetačných vrstiev, zhodnotenie výhod a nevýhod z dosiahnutých výsledkov. Konkrétne pôjde o stanovenie hydraulickej vodivosti pôdy, zrnitostného zloženia a základných fyzikálnych a hydrofyzikálnych vlastností pôdy, ako stanovenie pôdnej pórovitosti, maximálnej kapilárnej kapacity, retenčnej vodnej kapacity, kapilárnej nasiakavosti, redukovanej a neredukovanej objemovej hmotnosti.
Kľúčové slová:športový trávnik, hydraulická vodivosť pôdy, zrnitostné zloženie pôdy, drenážna vrstva , vegetačná vrstva

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene